مشاهده کهکشان

تصویر

همه بازیکنان میتوانند در یک کیهان سیاره های خود و سیاره تیمی را بسازند و آنها را گسترش دهند. بازیکنان در همین کیهان با بازیکنان دیگر نبرد میکنند.

سه نوع کیهان وجود دارد: - کیهان کلاسیک، دارای زمان پایه برای ساخت و ساز، توسعه و گسترش سیارات است. هیچ افزایش سرعتی در این کیهان وجود ندارد. - کیهان سریع، در این کیهان همه چیز، ساخت و ساز و نبردها سریع هستند. سرعت این کیهان x2 x3 x5 سرعت کیهان کلاسیک است. - کیهان فوق سریع، سرعت این کیهان x10 سرعت کیهان کلاسیک است.

هر سه نوع کیهان زمان مشخصی دارند که در جدول زیر میتوانید آنها را ببینید:

نوعروز خورشیدی
کلاسیک225 تا 355
سریع60 تا 100
فوق سریع50 تا 70

سرعت هر کیهان بر موارد زیر تاثیر میگذارد:

  • شروع روزهای خورشیدی
  • میزان انرژی دریافتی از خورشید، این مورد به تعداد روزها بستگی دارد.

موارد دیگری نیز هستند که میتوانند توسط سرعت کیهان تغییر کنند:

  • سرعت درآمد منابع، این مورد به سطح تولیدات بازیکن نیز بستگی دارد.
  • سرعت پروازها، زمان مورد نیاز برای رسیدن پروازهای ارسالی به هدف مورد نظر.
  • زمان توسعه ساختمان، زمان مورد نیاز برای ساخت و تکمیل ساختمانها.
  • زمان تحقیق دانش، زمان مورد نیاز برای تکمیل هر تحقیق دانش.
  • سرعت ساخت سفینه ها و پدافندها، زمان مورد نیاز برای ساخت سفینه و واحدهای دفاعی.
  • ارتقا سفینه، زمان مورد نیاز برای ارتقا سفینه ها.

توجه داشته باشید که موارد مورد اشاره در بالا به تحقیقات، دانش و سطح ساختمانهای شما نیز بستگی دارد و تنها متاثر از سرعت کیهان نمیباشد.

هر کیهان دارای راند مختلفی میباشد که برای اتمام آن یک اتحاد نیاز دارد دروازه غول پیکر راه شیری را بسازد.

توجه: بازیکنان میتوانند در کیهان مختلف با سرعت های مختلف در یک زمان بازی کنند بدون اینکه مشمول قانون مولتی اکانت (از قوانین بازی) بشوند.

بازگشت به بالا