نبردهای آرنا

نبردهای آرنا

هر نبرد آرنا 12 راند خواهد بود. حمله کننده یا مدافع ای وجود نخواهد داشت، بازیکنان با سفینه های ثبت نام شده خود در حال نبرد هستند. این امکان وجود دارد امتیاز منابع خود را از دست بدهید و همچنین می توانید با نابود کردن سفینه های دشمن امتیاز نبرد کسب کنید،

 • شما نمی توانید منابعی در نبردهای آرنا بدزدید. همچنین میدان بازیافتی برای این نبردها تشکیل نمی شود
 • شما نمی توانید عناصر ، تکه ها و قراردادها را در این نبرد ها کسب کنید
 • هرکدام از دو رقیب سفینه ای از دست بدهند، 50 درصد سفینه های از دست رفته را در مرکز تعمیرات به دست خواهند اورد
 • اگر شما در نبردهای آرنا نیرو از دست بدهید، واحد پولی جدیدی کسب خواهید کرد به نام "ژتون" که این ها را می توانید در مرکز تعمیرات به جای اعتبار یا منابع خرج کنید و نیروهای خود را بازسازی کنید.

در انتهای هر نبرد آرنا شما امتیازهای افتخارکسب می کنید. این امتیاز های افتخار به صورت ویژه برای **مسابقه قهرمانی آرنا ** محاسبه می شوند.

گزارش های آرنا

گزارشهای آرنا شبیه گزارشهای نبرد عادی می باشند با این استثناها:

 • گزارشهای آرنا در شاخه جدید پیغام ها با نام "گزارش آرنا " در دسترس هستند
 • پیغام های گزارش آرنا همانند پیغام های عادی به مدت یکسانی در دسترس خواهند بود
 • هر گزارش آرنا برای 168 ساعت ذخیره می شوند. برای اطلاع گزارش های نبرد برای 72 ساعت نگهداری می شوند (اگر ذخیره نشوند)
 • گزارش های آرنا نمی توانند همانند گزارش های دیگر ذخیره شوند
 • زمان نبرد در هر گزارش نبرد آرنا بر اساس زمان اروپای مرکزی محاسبه می شود و نه بر اساس زمان محلی سرور

امتیازهای افتخار و ژتون

ژتون ها و امتیازهای افتخار تنها می توانند در نبردهای آرنا بدست بیاورید

 • ژتون ها در کهکشان ها یا ریست حساب کاربری از بین نمی روند و نمی توانند بین بازیکنان معامله بشوند
 • امتیاز های افتخار در انتهای در مسابقه قهرمانی آرنا ریست می شوند، همچنین در ریست های حساب کاربری و کهشکان

بازگشت به بالا