بررسی سفینه های فرماندهی

بررسی سفینه های فرمانده

سفینه های فرمانده یک نوع نیروهایی هستند که قابلیتهای اضافه ای به ناوگانهای شما اضافه می نمایند. انها تنها به وسیله منابع و یا اعتبار خریداری می شوند و هنگامیکه کشته میشوند می توان انها را به با پرداخت منابع و یا اعتبارها انها را تعمیر کرد.

دقت داشته باشید در نبردها تنها یک سفینه فرماندهی قابلیتهای خود را به ناوگانها انتقال می دهد (سفینه فرمانده)

سفینه های فرمانده

در کل 10 نوع سفینه های فرماندهی وجود دارد. هرکدام از سفینه ها به میزان مشخصی سطح ادمیرال نیاز دارد.

سفینه مسلح

توانایی: غارت منابع بیشتر در پروازهای راهزنی

پیش نیازها

  • ادمیرال مرحله 2

سفینه شکارچی

توانایی: تخریب سفینه های جاسوسی دشمن

پیش نیازها

  • ادمیرال سطح 2

سفینه عملیاتی

توانایی: پاداش حمله برای تمامی سفینه ها و پدافندها

پیش نیازها

  • ادمیرال سطح 5

سفینه منهدم کننده

توانایی: پاداش جان به تمامی سفینه ها و پدافندها

پیش نیازها

  • ادمیرال سطح 5

تایفون

توانایی: سرعت سفینه هایی که با آن ها در یک پرواز است را اقزایش می دهد

پیش نیاز :

  • ادمیرال در سطح 10

سفینه بازسازی

قابلیت : شانس بازسازی سفینه ها تا 15% در هر راند

پیش نیاز

  • ادمیرال مرحله 15

افعی

توانایی: افزایش شانس خسارت حیاتی به دشمن

پیش نیازها :

  • ادمیرال سطح 20

عقرب

خاصیت: آلوده سازی سیستم های عملیاتی سفینه های دشمن

پیش نیاز:

  • ادمیرال در سطح 20

سفینه تخریب کننده

توانایی: بازگرداندن حملات ورودی

پیش نیاز:

  • ادمیرال: سطح 25

نابود کننده

توانایی: امتیاز دهی به تخریب ساختمان

پیش نیاز ها:

  • ادمیرال مرحله 35

35 ####ارگو **Special ability **: افزایش امتیاز ارتقای اعطایی **پیش نیاز ** - نقشه های ساخت : ارگو

مجازات کننده

**Special ability **: کاهش امتیاز زره دشمن **پیش نیاز ** - نقشه ساخت : مجازات کننده

ارتقا های سفینه های فرماندهی

سفینه فرماندهی هرکدام یک میزان ارتقا ثابت دارند که با افزایش هر سطح ارتقا 5 دقیقه در جهان های کلاسیک به زمان ارتقا اضافه می شود

به طور مثال . اگر شما می خواهید تایفون خود را از 0 به 1 ارتقا بدهید به مدت 30 دقیقه زمان نیاز خواهید داشت. برای ارتقا از سطح 1 به سطح 2 مدت 35 دقیقه زمان خواهد برد و از سطح2 به سطح3 مدت 40 دقیقه زمان نیزا خواهد داشت

اولویت نبردها

اولویت پیش فرض برای سفینه های فرماندهی بسته به مقدار ای دی در بازی دارد . این اولویت به سادگی می تواند تغییر یابد برای این کار می توانید به سادگی انها را کشیده و رها کنید (مانند مرتب کردن ناوگانها)

این منو هردو در منوی شخصی قرار دارد

بازگشت به بالا