جستجو برای رقیب

امتیاز های موهومی{#imaginary-points}

هر سفینه ثبت شده به شما مقداری معینی امتیاز های موهومی اعطا می کند. این امتیاز های موهومی به وسیله ارتقا سفینه ها، مجموع کل سفینه های ثبت شده یا هر چیز دیگر تحت تاثیر قرار نمی گیرند. اطلاعات برای هر امتیاز موهومی هر سفینه به شرح ذیل می باشد:

نام موهومی نام موهومی نام موهومی
دیده بان 3 شکارچی 3 ارباب ناکس 2
رزمناو 12 رهگیر 8 نمسیس 3
گاردین 11 ربات محافظ 13 جاذب 6
رزمناو جنگی 33 ناوگان فضایی 28 شبح 22
نابودگر 77 جالوت 72 هورنت 44
بمب افکن 50 ربات بمب افکن 45 پرتابگر هاگ 47
ستاره مرگ 1864 تایتان 1637 الهه ناکس 852

جستجو برای رقیب

ثبت نام برای راند فعلی میدان مسابقه در هر :00 به پایان می رسد. (زمانی بازی) . سپس بازی شروع به یافتن رقیب های مناسب برای هر بازیکن بر اساس امتیاز موهومی و تنها لیگ انها میابد.

در ابتدا بازی سعی در یافتن رقیب در محدوده - 20% امتیاز موهومی شما می کند، سپس در محدوده -35% امتیاز موهومی شما و در اخر تا +- 50% امتیاز موهومی شما جستجو می کند . اگر رقیبی در مرحله سوم جستجو پیدا نشد، سفینه های شما بدون درگیری در نبردی به سیاره اقامت خود برمیگردند.

اگر رقیبی پیدا شود شما درگیر نبرد میدان مسابقه خواهید شد.

بازگشت به بالا