سفینه های جنگی

سفینه های جنگی

سفینه های جنگی نیروهای پیشرفته فضایی هستند که وظیفه نبرد را دارند. در کل 7 نوع سفینه جنگی وجود دارد که هر کدام در مراحل مختلف پیشرفت در بازی در اختیار شما قرار میگیرند. هر سفینه جنگی یک تونایی خاص دارد که در نبرد به کار گرفته می شود. اکثر انها منحصر به فرد و بسیار کارامد هستند

سفینه های جنگی انسانها

دیده بان

رد کننده زره:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 1
 • علم نجوم سطح 1

رزم ناو

ویران کن:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 3
 • پدافند سفینه ها سطح 2
 • سلول سوختی سطح 2

گاردین

جان اضافه:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 5
 • سوخت سلولی سطح 4
 • دانش یون سطح 2

رزم ناو جنگی

افزایش زره:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 7
 • موتور جت سطح 4

نابودگر

احیا:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 9
 • موتور جت سطح 6
 • مافوق فضا سطح 5

بمب افکن

توپخانه:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 8
 • دانش لیزر سطح 8
 • دانش پلاسما سطح 5

ستاره مرگ

تخریب ساختمان, نابود سیارات:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 14
 • مافوق فضا سطح 13
 • زره سنگین سطح 10
 • جهانهای موازی سطح1

سفینه های جنگی تریتس ها

سفینه شکاری غول پیکر

رد کردن زره:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 1
 • علم نجوم سطح 3

رهگیر

نابود کن:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 3
 • پدافند سفینه سطح 1
 • سوخت سلولی سطح 3

ربات مدافع

جان اضافه:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 5
 • سوخت سلولی سطح 3
 • دانش یون سطح 2

ناوگان فضایی

افزایش زره:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 8
 • موتور جت سطح 3

جالوت

قدرت مگا:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 9
 • موتور جت سطح 6
 • مافوق فضا سطح 5

ربات بمب افکن

توپخانه:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 8
 • دانش پلاسما سطح 5

تایتان

تخرین ساختمان, نابودگر سیاره:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 14
 • مافوق فضا سطح 13
 • زره سنگین سطح 10
 • جهان موازی سطح 1

سفینه های جنگی ناکسها

ارباب ناکس

رد زره:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 1
 • علم نجوم سطح 1

نمسیس

نابودگر:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 3
 • علم نجوم سطح 6

جذب کننده

امتیاز جان:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 4
 • پدافند سفینه سطح 6
 • سوخت سلولی سطح 3

شبح

افزایش زره:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 5
 • موتور جت سطح 3

هورنت

انجماد:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 6
 • دانش پلاسما سطح 1

پرتابگر هاگ

توپخانه:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح7
 • دانش لیزر سطح 10
 • موتور جت سطح 3

الهه ناکس

تخریب ساختمان, نابودگر سیاره:

پیش نیازها

 • سفینه سازی سطح 14
 • مافوق فضا سطح 13
 • زره سنگین سطح 10
 • جهان موازی سطح 1

بازگشت به بالا