غارت تیمی

راهزنی نوعی از پرواز سفینه ها است که توسط سفینه های دیده بان، سفینه شکاری غول پیکر و ارباب نوکس انجام میگیرد و وظیفه آنها سرقت منابع از سیاره تیمی بازیکنان دیگر است. بهترین وسیله برای بدست آوردن منابع در سیاره تیمی میباشد. شما میتوانید بوسیله راهزنی تا یک چهارم منابع سیاره تیمی دشمن را بربایید.در این نوع پرواز هیچ نبردی بین سفینه های شما و دشمن بوجود نمی آید مگر اینکه سیاره دشمن دارایسفینه های دیده بان، سفینه شکاری غول پیکر و ارباب نوکس باشد. نبرد بین این سفینه ها تنها به ارتقا سفینه ها و پاداش زره آنها بستگی دارد. همانند همیشه ضایعات پس از نبرد در سطح سیاره وجود خواهند داشت.یک پرواز راهزنی در صفحه پروازها به رنگ نارنجی به نمایش در می آید.محدودیت ها:

  • پیش نیازها: در راهزنی سیاره تیمی ضریب امتیاز منابع و امتیاز کل مطرح نمیباشد.
  • تنها سفینه های دیده بان، سفینه شکاری غول پیکر و ارباب نوکس میتوانند به این پرواز ارسال شوند.

بازگشت به بالا