نوکس

بیگانگان. شرایط محیط زندگی شان و اقتصاد ضعیفی که دارند آن ها را مجبور کرده است تا راه غارت را در پیش بگیرند. سفینه های آنها ضعیف اند اما در عوض سرعت خیلی بالایی دارند. سفینه های آنها به نسبت ضعیف هستند اما در عوض ارزان می باشند. توجه کنید که نوکس ها سفینه های خود را دگرگون می کنند، به این معنی که ساخت سفینه های قوی نیاز به یک برنامه ریزی اولیه دارد. هاورنت یک مهارت یکتا دارد - منجمد کردن سفینه های دشمن در حین جنگ، که امکان خسارت زدن را از آنها می گیرد. نوکس ها سفینه های خود را در دو صف می سازند - یکی برای ساخت سفینه های ابتدائی و دیگری برای دگرگونی آنها. استفاده از این امتیازات و چگونگی آن به شما بستگی دارد.

هاورنت ، با کلاس ترین سفینه نوکس ها است، قیمت ارزانتری نسبت به سفینه های همسان دو نژاد دیگر نیز دارد. دارای مهارت خاص منجمد کردن یگان های دشمن می باشد. الهه نوکس یگان اصلی نوکس هاست. الهه قادر به منهدم کردن سیاره یا ساختمان های دشمن است.

بازگشت به بالا