علم ارشد

مافوق فضا راه حل مشکلات موتورهای مافوق صوت است. توسعه راکتورهای ترکیب هیدروژن کار دشواری نیست زیرا برای مدت طولانی، هر روز مورد استفاده بوده است. اما موتورهای فوتونی مساله کاملا متفاوتی هستند. بعد از تحقیقات بسیار بر روی انواع مختلف فلز با شکل های مختلف، مهندسین کریستال را کشف کردند (ترکیب شده با فلز و گاز برای ذوب شدن) که قادر به مقاومت در دمای بسیار بالا و همزمان قادر به متمرکز کردن اشعه های نور در مسیر درست بود.

هر سطح از این دانش سرعت تمام سفینه ها را 20% افزایش می دهد (مجموع: 300%).

حداکثر سطح: سطح 15

پیش نیازها

 • [آزمایشگاه][]/[تأسیسات آزمایشگاهی][]/[ذهن برتر][] در سطح 10
 • [موتور جت][] در سطح 3

چندجهانی مجموعه ای فرضی از چندین جهان محتمل است (شامل جهان ما) که با هم تمام واقعیت را تشکیل می دهند. جهان های متفاوت در چندجهانی برخی اوقات جهان های موازی نیز نامیده می شود. ساختار چندجهانی، ماهیت هر جهان درون آن و رابطه بین جهان های مختلف، به فرضیه چندجهانی خاصی که در نظر گرفته شده بستگی دارد. فرضیه چندجهانی در کیهان شناسی، فیزیک، نجوم، فلسفه، روانشناسی فرا شخصیتی و داستان ها، به خصوص داستان های علمی و تخیلی شکل گرفته است.

این دانش تنها یک سطح دارد و 839 ساعت برای تحقیق آن زمان لازم است. تحقیق این دانش به شما اجازه ساخت نیروهای یگان ویژه ([ستاره مرگ][]/[تیتان][]/[الهه نوکس][]) را می دهد

پیش نیازها

 • [آزمایشگاه][]/[تأسیسات آزمایشگاهی][]/[ذهن برتر][] در سطح 15
 • [فیزیک][] در سطح 10
 • [ریاضی][] در سطح 10
 • [علم نجوم][] در سطح 15
 • 250.000 انرژی آزاد که فقط برای شروع پروسه لازم است

نکته : پس از شروع تحقیق این دانش میتوانید انرژی را کاهش دهید اما برای شروع مجدد (در صورت لغو) نیاز به انرژی دارید

زره سبک دانشی است که هدف اصلی آن افزایش کیفیت زره سبک سفینه ها و دفاع است.

پاداش: هر سطح باعث افزایش %1 زره سفینه میگردد. (حداکثر %10)

حداکثر سطح: سطح 10

پیش نیازها :

 • [آزمایشگاه][]/[تأسیسات آزمایشگاهی][]/[ذهن برتر][] در سطح 8
 • [دانش لیزر][] سطح 2

زره متوسط دانش پیشرفته زرهی سفینه ها و دفاع است. هدف اصلی افزایش کیفیت زره متوسط سفینه ها و پدافند است.

پاداش: هر سطح باعث افزایش %2 زره سفینه میگردد. (حداکثر %20)

حداکثر سطح: سطح 10

پیش نیازها:

 • [آزمایشگاه][]/[تأسیسات آزمایشگاهی][]/[ذهن برتر][] در سطح 9
 • [دانش یون][] سطح 2

زره سنگین دانش پیشرفته زرهی سفینه ها و دفاع است. هدف اصلی افزایش کیفیت زره سنگین سفینه ها و پدافند است. پاداش: هر سطح باعث افزایش %3 دفاع سفینه میگردد. (حداکثر %30)

حداکثر سطح: سطح 10

 • [آزمایشگاه][]/[تأسیسات آزمایشگاهی][]/[ذهن برتر][] در سطح 10
 • [دانش پلاسما][] سطح 2

برای صرفه جویی در منابع دانشمندان روش جدیدی ابداع کردند که به مهندسین امکان ساخت ساختمان ها را به صورت موثرتری می دهد. راز این تکنولوژی جدید نقشه های بهتر و معماری هوشمندانه تر بر اساس هدف های مدرن است.

هر سطح از این دانش هزینه ساخت تمام ساختمان ها را 1% کاهش می دهد (مجموع: 10%).

حداکثر سطح: سطح 10

پیش نیازها

 • [آزمایشگاه][]/[تأسیسات آزمایشگاهی][]/[ذهن برتر][] در سطح 4
 • [ریاضی][] در سطح 5
 • [فیزیک][] در سطح 5

بازگشت به بالا