ارتقاء های سفینه ها

اطلاعات

ارتقای سفینه ها به معنی تقویت آن ها و افزایش مشخصه های ایشان است.

سفینه ها می توانند از [درگاه ستاره][]/[دروازه فضا][]/[کانال فضا][] ارتقاء داده شوند.

هر سطح ارتقا منابع و امتیاز ارتقا هزینه خواهد داشت و مشخصه های نوع سفینه های که مورد ارتقا قرار گرفته است را افزایش می دهد.

در صورتیکه بازیکن ارتقایی که در حال پردازش است را لغو کند بین 60% تا 80% از منابع و تمام امتیازات ارتقاء استفاده شده برای آن سفینه را پس خواهد گرفت.

هر سطح از ارتقا قدرت حمله و جان سفینه را با درصدی معادل با مشخصه های سفینه "ارتقا در هر سطح" افزایش می دهد.

تنها یک حالت استثنا وجود دارد – سفینه های حمل و نقل([سفینه باری][]/[ربات بارکش][]/[حامل][] و [سفینه بازی بزرگ][]/[ربات بارکش غولپیکر][]/[حامل غولپیکر][]) با هر سطح ارتقا امتیازی برای ظرفیت حمل بار دریافت می کنند نه قدرت حمله و جان.

این جایزه، یک درصدی از است معادل با مشخصه های سفینه "ارتقا درهر سطح"

امتیاز ارتقا

امتیازهای ارتقا منابع ثانویه هستند، که برای ارتقای سفینه های شما بکار می روند

آن ها را می توانید از حمله به [خائنین][] کسب نمایید.

برای مثال:در صورتیکه شما 2000 امتیاز ارتقا دریافت کنید و شما 1600 امتیاز نیاز دارید تا برخی از سفینه های خود را ارتقا دهید – شما 400 امتیاز باقی مانده خواهید داشت. در صورتیکه شما با این 400 امتیاز یک ارتقای جدید را آغاز نمایید و سپس ان را لغو نمایید شما این 400 امتیاز را پس خواهید گرفت. این بدین معناست که اگر به فرض "دیده بان" خود را تا سطح 10 ارتقا دهید و 15000 امتیاز برای این کار هزینه کنید – شما این امتیازها را باید از خائنین جمع اوری کرده باشید.

امتیاز ارتقا برای همه سیاره ها اشتراک دارد یعنی در اصل این امتیاز به حساب شما اضافه می شود نه فقط سیاره کنونی شما.

به هیچ وجه این امتیازها را از دست نخواهید داد.

بسته به این که شما در یک نبرد با خائنین پیروز شوید (همه سفینه های خائن نابود شوند) یا نتیجه نبرد مساوی شود شما میزان مختلفی امتیاز ارتقا دریافت خواهید نمود. این میزان همچنین به تعداد یگانی که شما برای حمله به خائنین ارسال می کنید نیز بستگی دارد. هرچه جمعیت بیشتری ارسال کنید امتیاز بیشتری دریافت خواهید نمود.

به خاطر بسپارید که شما هیچ امتیاز ارتقایی در صورتیکه در یک نبرد شکست بخورید دریافت نخواهید کرد.

جدول زیر امتیاز ارتقای مورد نیاز برای ارتقای هر سفینه را نشان می دهد :

Confederation
سطح ارتقاء12345678910
سفینه باری10016025641065510491678268442956872
سفینه باری بزرگ300480768122919663146503380531288520616
دیده بان1016264166105168268429687
رزم ناو140022403584573491751468023488375816013096207
گارین120019203072491578641258320133322125154082463
رزمناوجنگی3000480076801228819661314575033280531128849206158
نابودگر6000960015360245763932262915100663161061257698412317
بمب افکن440070401126418022288364613773820118112188979302366
ستاره مرگ14000022400035840057344091750414680062348810375809660129549620727

ترتیس
سطح ارتقا12345678910
ربات بارکش10016025641065510491678268442956872
ربات بارکش غولپیکر301482771123319733156505080801292820685
سفینه شکاری غولپیکر1016264166105168268429687
رهگیر140022403584573491751468023488375816013096207
ربات محافظ140022403584573491751468023488375816013096207
ناوگان فضایی2990478476541224719595313525016480262128420205471
جالوت392062721003516056256904110465767105227168363269380
ربات بمب افکن432069121105917695283124529872478115964185543296868
تیتان14022022435235896357434191894614703132352501376400260224039635845

نوکس
سطح ارتقا12345678910
حامل10016025641065510491678268442956872
حامل غولپیکر304486778124519923188510081601305720891
ارباب نوکس1016264166105168268429687
نمسیس98015682509401464231027616442263074209167345
جاذب600960153624583932629110066161062577041232
شبح3320531284991359921758348135570089121142593228149
هاورنت397863651018416294260704171266740106784170854273366
پرتابگر هاگ436869891118217891286264580273283117253187604300167
الهه نوکس14016022425635881057409591855314696842351495376239160198269631722

بازگشت به بالا