بررسی خدمات

بررسی خدمات

در نمکسیا می توانید سرعت پیشرفت خود را با وسیله سرویس های ویژه ما افزایش دهید اگر انها زمان روند ساخت و ساز و یا به شما خدمات اضافه ای را تقدیم می نمایند. تمام سرویس به وسیله اعتبارو یا ستاره می توانند فعال شوند.

اعتبارها

اعتبار ها واحد پولی پرمیوم در نمکسیا هستند. انها می توانند بوسیله روش های پرداخت موجود و یا به اتمام رساندن دستاوردهای مختلف داخل بازی به دست بیایند.

اعتبار ها همچنین به اتحاد برتری که دروازه غول پیکر راه شیری را اول ساخته اند نیز اعطا خواهد شد . روشهای داخل بازی وجود دارد که می توانند انها نیز به شما اعتبار اهدا نمایند.

ستاره ها

. در بازی ستاره ها واحد پولی جایزه ای هستند. ستاره تنها به وسیله پیشرفت در برنامه وفاداری {لینک برنامه وفاداری} می توانند به دست برسند. میزان ستاره های دریافتی به سطح بازیکن در برنامه وفاداری بستگی دارد.

ستاره ها را می توان با اعتبار تعویض نمود و یا برای فعال سازی سرویس های مختلف پلاتینیوم استفاده نمود

بازگشت به بالا