میدان تورنمنت

مسابقه قهرمانی میدان ماسبقه

هر مسابقه قهرمانی آرنا در 12:-- (ظهر) شروع می شود(زمان محلی سرور) در سه شنبه هر هفته و به مدت 168 ساعت ادامه خواهد داشت

لطفا به خاطر داشته باشید برای اولین نبرد آرنا در هر مسابقه قهرمانی جدید برای 11:45 روز سه شنبه به زمان محلی می باشد

هنگامیکه بازیکنان امتیاز افتخار کسب می کنند به صورت همزمان در سه لیگ مختلف پیشرفت می کنند.

در پایان در مسابقه قهرمانی تمام امتیاز های افتخار ریست می شوند

لیگ ها{#leagues}

تمام بازیکنان در مسابقه قهرمانی میدان از امتیاز افتخار 0 و در لیگ برنز شروع می کنند. برای رسیدن به لیگ نقره ای باید 1500 امتیاز افتخار کسب کنید و برای وارد شدن به لیگ طلایی امتیاز افتخار 4000 باید کسب کنید

در اخر هر مسابقه قهرمانی 10 بازیکن برتر هر لیگ جوایزی کسب می کنند. (می توانند بیشتر از یکی باشد)

جوایز مسابقه قهرمانی

جوایز برای جایگاه های برتر هر مسابقه قهرمانی می تواند متفاوت باشد. در اینجا می توانید لیست جوایز ممکن را ببینید:

 • امتیاز های ارتقا;
 • عناصر;
 • اعتبار;
 • ستاره;
 • حساب پرمیوم (ساعت);
 • حساب پلاتینیوم (ساعت);
 • کپسول ها برای مواد مصرفی;
 • کپسول برای خرید منابع;
 • کپسول برای فعال سازی ماجراجویی فضایی "اکتشاف اطراف"
 • آیتم افسانه ای ادمیرال;
 • تصویر سیاره ویژه;

شما می توانید جوایز اعطایی را در صفحه منو مسابقه قهرمانی میدان مشاهده نمایید

بازگشت به بالا