بررسی ادمیرال

اطلاعات

هر بازیکن بازی را با یک ادمیرال شروع میکند.

ادمیرال به شما در فرماندهی ناوگان و همچنین کرایه کردن سفینه های فرمانده کمک میکند. سطح ادمیرال تعیین کننده سفینه های فرمانده موجودی که شما میتواند از آنها استفاده کنید میباشد.

شما سطح ادمیرال خود را در نبردها افزایش میدهید. برای مقادیر مشخصی از امتیاز نبرد، سطح ادمیرال نیز افزایش میابد.

ادمیرال شما در نبردها دخالت مستقیم ندارد و در آنها شرکت نمیکند. او همیشه در سیاره شماست. او با ارسال سفینه های فرمانده، نبرد را از روی سیاره شما فرماندهی میکند.

![][]

قدرت ادمیرال:

قدرت ادمیرال شما میزان شانس سفینه های فرمانده شما که برای پشتیبانی از خورشید استفاده می شوند را تعیین می کند. بازیکنان با سطح ادمیرال یکسان از طریق قدرت ادمیرال آن ها دسته بندی می شوند.

اطلاعات سطح

بعد از مرحله 5 شما شروع به جمع آوری [امتیازات مهارت][] برای ادمیرال خود میکنید. شما میتوانید این امتیازات مهارت را بین مهارتهای مختلف پخش کنید.

![][]شما حداکثر 36 امتیاز مهارت در سطح 40 کسب خواهید کرد

سطحامتیاز نبردامتیاز مهارتسطحامتیاز نبردامتیاز مهارت
11002126.40017
22002235.30018
33502347.00019
46002462.00020
59012581.00021
6140226106.00022
7210327136.00023
8310428175.00024
9460529223.00025
10675630282.00026
11975731355.00027
121.400832442.00028
132.000933550.00029
142.8001034674.00030
154.0001135822.00031
165.50012361.000.00032
177.70013371.200.00033
1810.50014381.430.00034
1914.40015391.700.00035
2020.00016402.000.00036

بازگشت به بالا