رویدادها

بازی مرگ

بازی مرگ یک حالتی از بازی می باشد این حالت وقتی فعال می شود که یکی از اتحاد ها دروازه غول پیکر راه شیری را بساز و به هدف بازی برسد. رتبه بندی های بازیکنان و اتحادها قبل از شروع این حالت تعیین می شود و برنده این راند بازی انتخاب می شود.

بازی مرگ مدت زمانی دارد که توسط مدیریت بازی و یا ناظم بازی تعیین می شود و در حالیکه این حالت فعال می باشد سرعت جهان سرعت به حداکثر میزان خود (10 برابر) می رسد تا تمام زمان های مورد نیاز جهت تمام شدن ساخت و ساز کاهش پیدا می کند

این حالت به تمام بازیکنان هر جهان این امکان را می دهد تا فکر کنند و راهکار ها و استراتژی های جدیدی برای نبرد پیدا نمایند و خود را برای راند بعدی آماده سازند و با ایده های جدید راند بعدی را شروع نمایند. بدین وسیله می توانند برای راند بعد از گزینه هایی استفاده کنند که در این راند به هر دلیلی نتوانستند استفاده نمایند و یا نبرد های طولانی تری داشته باشند و تفریح نمایند.

بعد از اتمام بازی مرگ جهان مورد نظر دوباره شروع می شود و راند جدید بازی از اول آغاز می شود.

شروع مجدد راند

شروع مجدد راند روندی است که در آن جهان بازی دوباره ساخته و تولید می شود. یک جهان بازی هنگامی مجددا شروع می شود که هدف بازی به دست رسیده و بازی مرگ {لینک} نیز به پایان رسیده. هنگامی که دوباره شروع می شود تقریبا تمام اطلاعات جهان پاک می شود. تنها اطلاعاتی که باقی می ماند اطلاعات اکانت های بازیکنان می باشد که به شرح ذیل است

  • اسم مستعار بازیکن -رنگ اسم مستعار
  • روند پیشرفت برنامه پلاتینیوم
  • اشتراک های پلاتینیوم و پرمیوم
  • تخصص ها
  • بیمه های کهکشانی
  • آواتار ها
  • تنظیمات جانشین (فراموش نکنید اگر نمی خواهید برای راند بعدی جانشین شما بازی نمایند آنرا از لیست حذف نمایید)

بعد شروع مجدد بازی دیگر حالت بازی مرگ فعال نمی باشد. بازی برای تمام بازیکنان از اول شروع می شود. هر بازیکن یک مقیاس جدید به صورت اتفاقی دریافت می نماید جاییکه اولین سیاره (ساخته نشده) انها قرار خواهد گرفت.

بازگشت به بالا