پشتیبانی خورشید

پشتیبانی از خورشید یک ناوگانی است که به خورشید فرستاده می شود تا از خورشید دفاع کند. بازیکنان از خورشید ها به این خاطر دفاع می کنند که می خواهند سرعت دشمنانشان در جمع آوری کریستال های خورشید را بکاهند.

 • خورشید ها تنها می توانند به وسیله ی سیاره های تیمی مورد حمله قرار گیرند.
 • بدون توجه به فاصله, یک حمله به خورشید 96 ساعت به طول می انجامد.توجه کنید که این زمان می تواند در کیهان هایی که سرعت بالاتر دارند متفاوت باشد (24 یا 48ساعت) زمان مورد نیاز برای یک حمله به خورشید به ازای هر هرم که یک اتحاد احداث می نماید 5% کاهش می یابد.
 • گاز مورد نیاز برای این نوع پرواز, نصف میزان معمول مصرف گاز سفینه هاست.
 • هر سیاره ی تیمی تنها می تواند به یک خورشید در یک زمان حمله کند. (تیم ها نمی توانند در آن واحد به 2 یا چند خورشید حمله کنند)
 • جمعیت مهاجم باید حداقل 50 درصد باشد.
 • هر بازیکنی که سیاره ای به فاصله ی 5 منظومه ی خورشیدی از خورشید تحت حمله داشته باشد, حمله را مشاهده می کند. (آنها تنها میبینند که مهاجم کیست و خورشید در چه زمانی برخورد می کند.
 • مهاجمان نمی توانند ببینند که آیا خورشید دفاع شده است یا نه
 • بازیکنان تنها از خورشید هایی که تحت حمله است می توانند دفاع کنند.
 • هر پشتیبانی می تواند تا 24 ساعت بعد از برخورد حمله در خورشید بماند. بعد 24 ساعت سفینه ها به صورت خوکار بازخوانی می شوند.
 • در صورتی که مهاجم ناوگان خود را باخوانی کند, گزینه ی بازخوانی در مقابل ناوگان های پشتیبان نمایش داده خواهد شد و در صورتی که تا 24 ساعت بعد از پدیدار شدن این گزینه, مدافعان ناوگان خود را بازخوانی ننمایند, ناوگان آنها بازخوانی خواهد شد. زمان برگشت سفینه ها برابر با زمانی است که سفینه ها برای رسیدن به خورشید سپری کرده اند.
 • در صورتی که کمتر از 10 ساعت به برخورد حمله زمان باقی مانده باشد, مدافعان نمی توانند ناوگان خود را بازخوانی نمایند.
 • تمام ناوگان های پشتیبانی به صورت یک ناوگان در برابر مهاجم دفاع خواهد کرد.
 • حداقل جمعیت پشتیبانی 20000 می باشد.
 • سفینه های غیر جنگی(سفینه های حمل و نقل, سفینه های کلونی, سفینه های بازیافت, سفینه های جاسوسی) نمی توانند در پشتیبانی از خورشید ارسال شوند.
 • سطح سفینه ها و دانش مدافع, میانگین دانش و سطح سفینه ی پشتیبانان خورشید است بدون توجه به جمعیتی که هر پشتیبان ارسال کرده است.
 • مدافعان نصف سفینه هایی که در جنگ از دست داده اند را بازپس خواهند گرفت, این عدد به سمت پایین رند می شود. مثلا اگر شما 99 سفینه از دست بدهید, 49 تای آنها را بازپس خواهید گرفت.
 • مدافعان در دفاع از خورشید, 3 برابر امتیاز جنگی را دریافت می نمایند که در یک نبرد معمولی دریافت می کنند و بر اساس جمعیتی که فرستاده اند, این امتیاز بین آنها تقسیم میشود.
 • هر خورشید توانایی این را دارد که سفینه های مهاجم را نابود کند. بعد از هر راند جنگ, 50 درصد شانس وجود دارد که خورشید فوران کند که در هر فوران 3 تا 5 درصد سفینه های مهاجم را نابود می کند.
 • خورشید یک اسلحه ی لیزر و 20 درصد ذره ی سبک دارد.
 • خورشید مانند یک سفینه ی معمولی می جنگد, بنابراین بازی به صورت تصادفی انتخاب می کند که کدام سفینه ها مورد حمله قرار گیرند.
 • خورشید هیچ گونه ضایعاتی به جای نمی گزارد و فیلد ضایعات خورشید بعد از جنگ مربوط به سفینه هایی است که در خورشید نابود شده اند.
 • در 48 ساعت نخست پس از نبرد, تنها مدافعان و مهاجمان می توانند ضایعات حمله را جمع آوری کنند.
 • از میان ادمیرال مدافعان, ادمیرالی که بیشترین قدرت را داشته باشد مهارت ها و آمارهای خود را ارائه می کند.

ا

بازگشت به بالا