جنگهای فضایی 4.1

جنگهای فضایی- نگارش جدید


 1. غیر فهال شدن ساختمانها

  • ساختمان های مرکز تجارت و مارکت سفینه غیر فعال شدند. شما دیگر نمی توانید منابع و سفینه ها را به دیگر بازیکنان بفروشید.
 2. تجارت منابع – ساختمان جدید

  • تجارت منابع برای مبادله منابع اضافی شما می باشد. به ازای هزینه مشخصی شما می توانید به صورت آنی منابع و یا ضایعات خود را به منابع نوع دیگر تبدیل کنید

  • فقط برای سیاره های عادی قابل دسترسی است

 3. مرکز تعمیر نیرو – ساختمان جدید

  • اگر شما نیرو هایی را از دست دهید (سفینه ها یا دفاع) و این امر هنگام دفاع از سیاره های خود باشد یا سیاره تیمی شما می توانید انها را به صورت آنی تعمیر کنید
 4. تغییرات مزایده

  • حداقل پیشنهاد برای همه بسته های افزایش یافته است
  • جمعیت خریداری کل (با اعتبار) به میزان زیادی کاهش یافته است
 5. آپدیت اطلاعات شخصی

  • حالت مشخص شدن جانشین در صفحه کهکشان حذف شده است
  • حالت نمایش آنلایل بازیکنان در قسمت " اخرین بازدید" در قسمت کهکشان و منوی اتحاد حذف شده است
 6. سرویس های پاک شده

  • ساخت آنی و تحقیق آنی از منوی پرمیوم حذف شده اند
 7. افزایش سرعت - سرویس جدید

  • سرویس های جدید برای کاهش زمان ساخت و تحقیق برای مدت 50 درصد زمان مورد نیاز برای ساخت ساختمان، دانشها، سفینه ها، نیروهای دفاعی و ارتقا سفینه ها

  • تنها برای سیاره های عادی فعال است

 8. آپدیت آمار سفینه های

  • ضریب جان - حمله سفینه های تغییر کرده اند. این ضریب از 1:10 به 1:3 تغییر یافته. این بدان معنی است که تمام سفینه ها دارای میزان جان پیش فرض جدیدی هستند

بازگشت به بالا