کنفدراسیون

کنفدراسیون

![][]این نژاد متعلق به انسان هاست. که بعد از یاغیگری های ترتیس ها تنها راه بقا را جنگ انتخاب کردند. پس جنگ افزارهای سنگین یک ضرورت برای این نژاد شد. این نژاد دارای سفینه هایی سنگین و قوی با توان بالا هستند.

کنفدراسیون نژادی است که به شما اجازه استفاده از قدرتمندترین سفینه های بازی - ستاره مرگ و نابودگر - را می دهد. ستاره مرگ به شما امکان می دهد تا سیاره دشمنان را نابود کنید، اما نابودگر یک قابلیت منحصر به فرد دارد که به شما اجازه می دهد تعدادی از سفینه های منهدم شده در جنگ را بازسازی کنید. این نژاد سفینه های خود را به صورت دسته ای و گروهی می سازد، که به ساخت همزمان تعداد زیادی سفینه مختلف کمک می کند. استفاده از این مزایا و چگونگی آن، به شما بستگی دارد.

این نژاد افراد کارآزموده ایی هستند که می توانند بهتر از هرکس ساختمان سفینه ها را بهبود بدهند. یگان جنگی قدرتمند آنها، نابودگر، می تواند سفینه های منهدم شده شما در طی یک جنگ فضایی بزرگ رابهبودبخشد. این امر می تواند یک تاکتیک بسیار مناسب برای شما باشد.

ستاره مرگ- مهمترین یگان این نژاد است که می تواند سیارات دشمن را نابود کند. البته اگر روز شانس شما باشد.

ویژگی نژاد کنفدراسیون: این نژاد, برترین نژاد غارتگر بازی است. انسانها می توانند تا 66% از منابع روی سیارات دشمنان را غارت کنند. این در حالی است که این عدد برای سایر نژادها, 50% است.

بازگشت به بالا