فوری

اطلاعات

خدمات آنی به شما این امکان را می دهد تا از امتیازان آنان به صورت آنی استفاده نمایید. آنها محدودیت های استفاده و خرج اعتبار را دارند. چندین مورد خدمات فوری وجود دارد: - خرید منابع - ساخت و ساز آنی - تحقیقات آنی - خرید آزون - محافظ - حالت تعطیلات

خرید منابع

بازیکنان این قابلیت را دارند تا منابع اقتصادی اضافه ای را خریداری نمایند که هزینه این منابع با اعتبار یا ستاره پرداخت می شود. ازاین گزینه تنها هر 24 ساعت یک بار می توان استفاده نمود. یعنی اینکه هر سیاره می تواند به صورت مستقلا منابع را هر 24 ساعت یک بار خریداری نماید. منابع اهدایی مساوی درآمد منابع آن سیاره به مدت 10 ساعت می باشد. این گزینه برای شما هزینه 45 اعتبار و یا 8 ستاره را دارد.

به یاد داشته باشید اگر شما منابع خریداری نمودید اما فضای کافی جهت انبار نمودن منابع را نداشته باشید منابع بیشتر از حد انبار از دست خواهد رفت

ساخت و ساز آنی

بازیکنان این گزینه را دارا می باشند که می توانند به صورت آنی ساخت و ساز های ساختمانهای در حال ساخت را به اتمام برسانند. هزینه این گزینه با اعتبار پرداخت می شود. این گزینه در هر 24 ساعت 2 بار می تواند استفاده شود (در اکانت های پرمیوم تا 3 بار و در اکانت های پلاتینیوم تا 4 بار قابل فعال شدن می باشد.) این گزینه برای هر سیاره به صورت جدا حساب می شود. هزینه اتمام ساخت فوری به زمان باقی مانده از اتمام ساخت و ساز بستگی دارد. برای هر ساعت ساخت و ساز باقی مانده قیمت 15 اعتبار می باشد.

به یاد داشته باشید این گزینه تنها برای ساختمان هایی فعال می باشد که ساخت و ساز انها شروع شده باشد.

تحقیقات آنی

بازیکنان از گزینه ای برخوردار هستند که طی آن می توانند به صورت آنی تحقیقات علمی را به پایان برسانند. هزینه این گزینه بوسیله اعتبار پرداخت می شود. این گزینه هر 72 ساعت یکبار می تواند استفاده شود. هزینه به اتمام رساندن تحقیقات به صورت آنی به مدت زمان باقی مانده تا به اتمام رسیدن تحقیقات بستگی دارد. برای هر ساعت بازی مانده از تحقیقات هزینه 15 اعتبار می باشد.

به یاد داشته باشید شما از گزینه تنها زمانی می توانید استفاده نمایید که تحقیقات آغاز شده اند

به یاد داشته باشید جهان های موازی نمی تواند بصورت آنی به پایان برسد

خرید ازون

از آنجاییکه ازون برای هر سیاره ای بسیار مهم و امری حیاتی برای آب و هوا و محیط زیست آن سیاره می باشد بازیکنان ممکن است دردسرهای زیادی با عدم وجود ازون داشته باشند. به همین دلیل گزینه برای خرید ازون وجود دارد که به صورت آنی به مقدار ازون سیاره اضافه می شود. هزینه ازون به وسیله اعتبار پرداخت یم شود. این گزینه هر 48 ساعت یکبار برای هر سیاره می تواند خریداری شود.

به یاد داشته باشید هر مقدار بیشتر از حد اکثر مقدار ازون خریداری شده از دست می رود.

محافظت

حالت محافظت یک خدمات پرمیوم می باشد که حمله را برای افراد دیگر به شما ناممکن می سازد. که این امر شامل ارسال پروازهای غارتی یا جاسوسی می باشد. بازیکنان همچنان می تواند از اکانت خود به صورت عادی استفاده نمایند با این تفاوت که آنها تنها می توانند به بازیکنان غیر فعال حمله و یا جاسوسی نمایند. تمام پروازهای دیگر به سیاره بازیکن (و سیاره تیمی) فعال می باشند. حفاظت به مدت 72 ساعت عمل می نماید. بعد انقضای مدت بازیکن می بایست تا 48 ساعت صبر نماید تا بتواند دوباره حالت حفاظت دیگری را فعال نماید. (بدون توجه به اینکه انقضای مدت در حالت پلاتینیوم و یا پرمیوم بوده)

  • این حالت شما را در قبال پروازهای از قبل ارسال شده حفاظت نمی نماید. این حالت تنها شماره را در مقابل پروازهایی که بعد از فعال شدن حالت محافظت ارسال می شوند محافظت می نماید.
  • حالت حفاظت تنها ماهی یک بار می تواند فعال شود (در این موقعیت ماه بر اساس تقویم محاسبه می شود به طور مثال از 1 فروردین تا 30 فرودین) اما شما گزینه ای را دارا می باشید که می توانید به وسیله آن حالت محافظت پلاتینیوم را فعال نمایید اگر شما به زمان بیشتر برای جمع آوری و بازآوری نیروهای خود احتیاج دارید. بازیکنان به هر تعدادی که می خواهند می توانند در راندها از حالت محافظت استفاده نمایند.

اولین استفاده از حالت محافظت مجانی می باشد و هر فعال سازی مجدد به میزان 50 اعتبار بیشتر هزینه دربر خواهد داشت تا هفتمین فعال سازی. زمانیکه راند جدیدی شروع می شود کنتور فعال سازی دوباره صفر می شود

حالت تعطیلات

حالت تعطیلات برای بازیکنانی می باشد که برای هردلیلی به صورت موقت امکان ادامه بازی را ندارند. فعال سازی حالت تعطیلات به صورت کامل اکانت بازیکنان را قفل می نماید - هیچگونه منابعی به دست نمی آید و هیچگونه سفینه، دفاع و یا ساختمانی ساخته نمی شود همچنین بازیکن نمی تواند پروازی را آغاز نماید و هیچ پروازی نیز به بازیکن ارسال نمی شود.

  • این حالت از شما در مقابل پروازهایی که از قبل ارسال شده اند حفاظت نمی کند. این حالت تنها از شما در مقابل پروازهای که بعد از فعال سازی ارسال می شود محافظت می نماید.

  • این حالت به مدت 20 روز باقی خواهد ماند مگر اینکه بازیکن آنرا به صورت دستی غیرفعال نماید.

  • اگر بازیکن بخواهد حالت تعطیلات را قبل از سپری شدن مدت 24 ساعت متوقف نماید باید میزان 100 اعتبار را پرداخت نمایند.

  • پس از اتمام مدت حالت تعطیلات و یا زمانیکه به صورت دستی متوقف شده است بازیکن می بایست حداقل به مدت 48 ساعت صبر نماید تا یک حالت دیگر را فعال نماید. (بدون توجه به اینکه حالت به انقضا رسیده تعطیلات عادی بوده و یا تعطیلات پلاتینیوم)

  • هر بازیکن این حالت را می تواند در ماه 3 بار فعال نماید بجز احتساب حالت تعطیلات پلاتینیوم (در این حالت ماه مانند ماه های تقویم حساب می شود به طول مثال 1 فروردین تا 30 فروردین)

توجه داشته باشید اگر یک بازیکن به مدت 14 روز پس از فعال شدن حالت تعطیلات وارد حساب کاربری خود نشوند تمام منابع تولید شده بیشتر از 500000 به مقدار 500000 کاهش پیدا می نماید.

بازگشت به بالا