کریستال

کریستالها

در بازی 10 کریستال وجود دارد. و مجموع 3 کریستال برای یک [هرم][] استفاده می شود. کریستالها با [حمله به خورشید][] در صورت پیروزی مهاجم با شانس 75% برای خورشیدهای دارای عمر بالای صفر و 25% برای خورشیدهای دارای عمر صفر روز بدست می آیند. 3 کریستال برای هرم کنفدراسیون، 3 کریستال برای هرم ترتیس، سه کریستال برای هرم نوکس و یکی برای دروازه ی عظیم کهکشان یا کنفدراسیون:

  • Anak'Ra;
  • Moon'al;
  • Kali.

ترتیس:

  • Magma;
  • Ba'el;
  • Inuk Na.

نوکس:

  • Manu;
  • Leona;
  • Al'tara.

SSG ( دروازه ی عظیم کهکشان ):

  • Gli Ma

دقت کنید کریستال نمی توانداز [سیاره ی تیمی][] دزدیده شود.

بازگشت به بالا