بررسی آرنا

اطلاعات

آرنا کیهانی یک فضای فوق العاده برای نبردهای بین کهکشانی می باشد و شما این فرصت را دارید استراتژی خود را در مقابل هزاران بازیکن جدید دیگر بر معرض آزمایش بگذارید.

راند های آرنا

هر راند جدید در آرنا در زمان :45 به وقت محلی سرور شروع می شود و ثبت نام باز می شود. وقتی راند جدید شروع شود شما آزاد هستید تا سفینه های خود را در نبرد آرنا ثبت نام کنید

هر آرنا به مدت 1 ساعت به طول خواهد انجامید

شما باید e سفینه جنگی با حداقل جمعیت 2000 در یکی از سیاره های خود داشته باشید تا بتوانید انرا در نبرد میدانم مسابقه ثبت نام کنید

پنجره ثبت نام به مدت 15 دقیقه باز خواهد ماند

هنگامیکه سفینه های خود را برای آرنا ثبت نام کنید دیگر انها در سیاره شما در دسترس نخواهند بود تا زمانیکه راند آرنا به پایان برسد و در ان هنگام سفینه های شما بازخواهند گشت لطفا در نظر داشته باشید سفینه های شما در اخر راند آرنا بر روی سیاره شما خواهند بود

هنگامیکه شما سفینه های خود را در آرنا ثبت نام می کنید انها همچنان جمعیت را در آشیانه شما اشغال خواهند کرد

حتی اگر ثبت نام بسته باشد، راند آرنا شروع خواهد شد

بازگشت به بالا