ماجراجویی های فضایی

ماجراجویی های فضایی از راه های بدست آوردن [سفینه ها][link_help_bg_ships_ships]، منابع [فلز][link_help_bg_resources_metal]، [مواد معدنی][link_help_bg_resources_minerals] و [گاز][link_help_bg_resources_gas] و البته [اعتبار][link_help_bg_premium_credits] هستند. شما میتوانید تا دو ماجراجویی در 24 ساعت داشته باشید. درصورتیکه شما دارای [حساب پریمیوم][link_help_bg_premium_premium] باشید، میتوانید 3 ماجراجویی و با داشتن [حساب پلاتینوم][link_help_bg_platinum_platinum] میتوانید 4 ماجراجویی در 24 ساعت انجام دهید.

چهار نوع ماجراجویی فضایی وجود دارد. هزینه و پاداش های آنها به شرح زیر میباشد :

نامپیش نیازقیمتپاداش
اکتشاف معدنبین 10 تا 500 امتیاز منبع، از روز شروع دور*50 اعتبار

 • 3 خرید اضافه منابع (بدون انتظار بهمراه پرداخت);
 • حداکثر 15000 منبع

اکتشاف همسایگان100 امتیاز منبع10 اعتبار

 • تا 40 اعتبار;
 • تا 3 سفیه جدید;
 • تا 5000 از هر منبع.

اکتشاف علمی10000 امتیاز منبع30 اعتبار یا 5 ستاره

 • تا 120 اعتبار;
 • تا 10 سفینه جدید;
 • تا 50000از هر منبع;

تحقیق تمدن100000 امتیاز منبع100 اعتبار یا 18 ستاره

 • تا 500 اعتبار;
 • تا 20 سفینه جدید;
 • تا 250000 از هر منبع

*زمان سپری شده از شروع دنیا در راند بازی بنابر نوع [کیهان][link_help_br_universe_universe]:

 • 3 روز در کیهان فوق سریع
 • 6 روز در کیهان سرعت
 • 9 روز در کیهان سرعت کلاسیک

توجه داشته باشید که شما باید پیش نیاز منابع را برای تکمیل ماجراجویی داشته باشید. همچنین به یاد داشته باشید که در ماجراجویی ها امکان عدم موفقیت نیز وجود دارد و شما چیزی بدست نخواهید آورد، بجز اکتشاف معدن که همیشه پاداشی برای شما بهمراه خواهد داشت.

نا امید نباشید و به ماجراجویی های فضایی ادامه دهید.

مهم: درصورتیکه شما منابعی را بدست بیاورید و ظرفیت لازم برای نگهداری آنها را نداشته باشید، اضافه منابع را که از ظرفیت انبار شما بیشتر میباشد را از دست خواهید داد.

در صورت بدست آوردن سفینه و عدم داشتن جمعیت کافی نیز شما باید تعدادی از سفینه های خود را تخریب کرده و جمعیت متناسب با سفینه های بدست آمده از طریق پاداش را تامین کنید.

بازگشت به بالا