اکانت پرمیوم

حساب پرمیوم یک سرویس اشتراک است که امکانات اضافی به کاربر می دهد. هر اشتراک مدت زمان خاصی و هزینه خاصی از [اعتبارات][] دارد. هنگامی که اشتراک به پایان می رسد، تا تمدید مجدد امکانات پریمیوم از دسترس خارج می شوند. امکانات اشتراک پریمیوم به شرح زیر است :

 • یک منوی "جستجوی مرکب" جدید، جایی که شما به آسانی قادر خواهید بود طعمه های خود را با مشخص کردن مختصات و محدودیت های تجربه آنها، پیدا کنید.
 • پیام ها به جای 24 ساعت 72 ساعت نگهداری خواهند شد.
 • می توانید مشاهده کنید چه زمانی یک کاربر برای آخرین بار آنلاین بوده است.
 • شما می توانید از یک فیلتر پیشرفته در مرکز تجارت استفاده کنید.
 • یک منوی "نگاه کلی ضایعات" که به شما نشان می دهد چه مقدار [ضایعات][] در 40 [منظومه خورشیدی][] اطراف وجود دارد.
 • یک منوی "نگاه کلی بازیکن"
 • در اینجا شما قادر خواهید بود اطلاعات کلی درباره همه سیاره های خود
 • منابع کنونی، ساختمان های در حال ساخت، سفینه ها، دانش ها، ناوگان ها/پدافندهای فعلی را ملاحظه نمایید.
 • صف ساخت ساختمانها به 5 ساختمان افزایش پیدا می کند.
 • شما می توانید تا 15 گزارش نبرد را به دلخواه برای این دوره بازی ذخیره کنید.
 • .تعداد ماجراجویی های فضایی به 3 ماجراجویی در 24 ساعت افزایش می یابد.(بدون پریموم 2 ماجراجویی در 24 ساعت)
 • تعداد ویژگی های فعال به صورت همزمان به 3 ویژگی افزایش می یابد.(بدون پریموم 2 ویژگی همزمان)
 • شما قادر خواهید بود تا ببینید که آیا یک ستاره برروی خود ضایعات حمل می کند یا خیر.
 • می توانید همه سیاره های یک بازیکن را ببینید. شما می توانید 300 پیام شخصی به جای 100 پیام ارسال نمایید.

هزینه های اشتراک:

 • 10 روز: 100 اعتبار
 • 25 روز + 5 روز پاداش: 250 اعتبار
 • 70 روز + 20 روز پاداش: 450 اعتبار
 • 120 روز + 60 روز پاداش: 750 اعتبار

درصورتیکه شما پرمیوم داشته باشید، روزهای مورد اشاره پس از اتمام پرمیوم به شما اضافه خواهد شد.

توجه داشته باشید که گزینه های اضافه در روند بازی تغییری ایجاد نمیکند ولی به بازیکنی که تصمیم به خرید آنها گرفته است کمک میکند که در زمان صرفه جویی کند.

بازگشت به بالا