پیشنهادهای ویژه

اطلاعات

قسمت پیشنهاد های خاص در پنجره پرداخت ها قرار دارد.

برای تمامی بازیکنان قابل دسترسی میباشد. در قسمت پیشنهاد های بخصوص میتوانید سرویس های مختلفی که در بسته های متفاوت هستند را پیدا کنید. هر بسته بندی شامل سرویس ها ، عکس سیاره ، اعتبار، اشتراک پرمیوم و پلاتینوم هستند

با دریافت "بسته اولیه" برای مثال شما موارد زیر را دریافت خواهید نمود:

  • 30 روز ویژگی تولید کننده فلز
  • 30 روز ویژگی تولید کننده مواد معدنی
  • 30 روز ویژگی تولید کننده گاز
  • عکس سیاره (در صورتی که باز نشده باشد)
  • 300 اعتبار
  • 30 روز اشتراک پرمیوم
  • 15 روز اشتراک پلاتینوم اعتبارهای دریافتی هر بسته شما به [اشتراک پلاتینوم][link_nhelp_en_platinum_platinum] اضافه میشود.

پیشنهادهای ویژه

بسته تازه کار بسته اولیه بسته پیشرفته بسته حرفه ای
20 روز 3 ویژگی: تولید فلز, تولید مواد معدنی, تولید گاز 30 روز 3 ویژگی: تولید فلز,تولید مواد معدنی, تولید گاز; 30 روز بیمه کهکشانی 30 روز 2 ویژگی : دانشمند, اقتصاددان; 45 روز لوگوی اتحاد 30 روز 2 ویژگی: دانشمند, اقتصاددان; 90 روز بیمه کهکشانی
200 اعتبار 300 اعتبار 400 اعتبار 500 اعتبار
20 روز پرمیوم 30 روز پرمیوم 60 روز پرمیوم 90 روز پرمیوم
10 روز پلاتینیوم 15 روز پلاتینیوم 30 روز پلاتینیوم 45 روز پلاتینیوم

بازگشت به بالا