جنگ های فضایی 4.0

جنگ های فضایی – رستگاری

خود را آماده کن! رستگاری در راه است! ویژگی های جدید بازی:

تجهیزات ادمیرال

شما قادر خواهید بود تا با ایجاد آیتم های قدرتمندی برای ادمیرال خود آمار ناوگان خود را بهبود ببخشید. ** جمع آوری عنصرها ** عنصرها اجزایی هستند که قادرند اتواع آیتم ها را برای ادمیرال بهینه سازند. شما این عنصرها را با انجام مأموریت ها (پرواز) بدست خواهید آورد. ** بدست آوردن آیتم ها** بعد از جمع آوری میزان معینی از عناصر شما می توانید از آن ها برای کسب آیتم های جدید بدست آورید. شما همچنین می توانید 3 آیتم را برای بدست آوردن یک آیتم جدید ترکیب نمایید. ** ارتقای تجهیزات** 3 سطح ارتقای تجهیزات وجود دارد: معمولی، نایاب و نهایی. برای کرفت کردن یک آیتم جدید در سطح بعد شما باید 5 آیتم هم سطح را استفاده نمایید.

نقشه چاپی

** جمع آوری پازل های نقشه:** پازل های نقشه اجزایی هستند که برای کامل کردن نقشه بکار می آیند. آن ها را از طریق کامل کردن پروازهای مختلف یا ارتقای سفینه های فرمانده می توانید کسب نمایید. زمانیکه نقشه کامل می شود دستور ساخت یک سفینه فرمانده جدیدی بازخواهد شد.

سفینه های فرمانده جدید

شما از دو نوع سفینه فرمانده جدید در بازی با قابلیت های فوق العاده ای در بازی لذت خواهید برد. ** آرگو، این سفینه فضایی با استفاده از آخرین تکنولوژی موجودات فضایی شما را قادر می سازد تا امتیازهای ارتقای بیشتری بعد از غلبه بر خائنین کسب نمایید **پانیشر ، مجازاتگر ، با قدرت آتشینی که این سفینه دارد قادر است تا پوشش زرهی همه سفینه های مهاجمان را در نبرد کاهش دهد..

محیط بهتر بازی

** هدر کوچک شده** با ورژن جدید جنگ های فضایی شما قابلیت این را خواهید داشت که هدر را کوچک نمایید و فضای بیشتری را برای مدیریت امپراطوری خود روی صفحه داشته باشید. ** پیشرفت سطح اوزون و ادمیرال** در هدر بازی هم کوچک شده و هم در حالت عادی شما قادر خواهید بود میزان اوزون سیاره خود را به همراه سطح پیشرفت ادمبرال مشاهده نمایید. ** زمان سنج کشویی خودکار** این زمان سنج به تاسیسات بازیافت شما اضافه شده است و زمان دقیقی که منابع بازیافت شده به سیاره شما اضافه می شوند را نمایش می دهد.

بهسازی های متنوع دیگر---- ** مزایده** در فرمول پیشنهاد دادن مزایده تغییراتی بوجود آمده است که باعٍث افزایش مقدار پیشنهادات شده است. ** تحریک ضایعات** این گزینه جدید شما را قادر می سازد تا ضایعات را با پرواز حمله جمع آوری نمایید.

بازگشت به بالا