نقشه های ساخت

نقشه های ساخت

نقشه های ساخت یک پیش نیاز اضافه ای است که برای ساخت سفینه های فرماندهی نیاز دارید. بجز الباقی سفینه های فرماندهی که سطح مشخصی از ادمیرال را خواستارند بعضی از سفینه ها پیش نیاز های دیگری مانند نقشه ساخت دارند.

هنگامیکه که این نقشه های ساخت کامل شوند به شما این امکان را می دهند که سفینه های فرماندهی را ساخته و یا ارتقا دهید اینها تا آخر راند بازی فعال می باشند

اجزا

اجزا مولفه هایی از یک نقشه ساخت هستند. هر نقشه ساخت دارای 9 جزء منحصر به فرد می باشد

چگونه اجزا را بدست بیاورید؟

  • هنگامیکه در حال بهره کشی و جمع اوری خرده اهن و گاز هستید
  • هنگامیکه نبرد ها پیروز شده و امتیاز نبرد دریافت می نمایید.
  • هنگامیکه در نبردهای خائنین امتیاز های ارتقا دریافت نمودید
  • هنگامیکه بیشتر از 1000 منبع در پروازهای غارت دزدید
  • هنگامیکه خرده اهن در پروازهای بازیافت برداشت نمودید
  • هنگامیکه سفینه های فرماندهی را ارتقا می دهید.
  • اجزا همچنین می توانند خریداری شوند

لطفا به یاد بسپارید شما امکان دارد اجزای تکراری بدست بیاورید که این اجزا را می توانید بعدا با اجزای دیگر معامله کنید

بازگشت به بالا