منابع اقتصادی

نمابع اقتصادی

منابع اقتصادی تقریبا همه جای بازی استفاده می شود. سه نوع منابع اقتصادی وجود دارد

  • اهن
  • مواد معدنی
  • گاز

انها در موارد زیر به کار می روند:

  • ساخت و ساز ساختمان ها
  • ساخت و ساز نیرو ها (سفینه ها و دفاع)
  • ارتقا سفینه ها
  • تحقیق علم

راه های دریافت انها

ساختمان های تولید منابع {لینک} منابع اصلی تولید منابع مانند اهن - مواد معدنی و گاز می باشد. هرچه سطح ساختمان های منابع بالاتر باشد میزان تولید منابع نیز افزایش پیدا می کند. هر سیاره می تواند تا 3 ساختمان تولید اهن و 2 ساختمان تولید مواد اولیه و 2 ساختمان تولید گاز وجود دارد.

راه دیگر بدست آوردن انها از طریق نبرد ها می باشد. شما می توانید اهن - مواد معدنی و گاز را از سیاره دشمن بدزدید اگر حمله و یا غارت شما موفقیت آمیز باشد

بازگشت به بالا