بررسی نبردها

یک جنگ عبارت است از رویارویی سفینه هایی که متعلق به بازیکنان مختلف هستند. این سفینه ها با یکدیگر مقابله می کنند و برخی از آنها نابود می شوند. از آنجایی که سلطه بر کهکشانها بدون رویارویی سفینه ها و جنگ امکان پذیر نست, نبردها یکی از مهم ترین بخش های بازی جنگ های فضـــــایی هستند. هر جنگ دو (2) طرف دارد که عبارتند از مدافع و مهاجم. به منظور ایجاد یک جنگ کهکشانی, مهاجم باید صاحب حداقل یک سفینه باشد که این سفینه باید از طریق پرواز حمله, به سیاره ی دشمن ارسال شود. در صورتی که مدافع هیچ سفینه ای بر روی سیاره ی خود نداشته باشد, مهاجم پیروز خواهد بود و هیچ یک از طرفین هیچ امتیازی را بدست نمی آورند و یا از دست نمی دهند.هر جنگ از 1 تا 12 راند تشکیل شده است. مهاجم ممکن است که حداکثر تعداد راندهای مجاز را برای حمله انتخاب کند. مهاجم امکان این را دارد که تعداد راندهای جنگ را 5, 8 یا 12 راند انتخاب کند.توجه: در صورتی که مدافع هیج سفینه ی جنگی ای نداشته باشد (سفینه های جنگی عبارتند از همه ی یگان ها جز: ماهواره خورشیدی/ماهواره خورشیدی/ماهواره سازمانی, بازساز کننده/ تانکر/ سفینه کنترل از راه دور بازیافت, سفینه باری/ ربات بارکش/ حامل, سفینه باری بزرگ/ربات بارکش غول پیکر/حامل غول پیکر, کاوشگر جاسوسی/ ربات جاسوسی/ ذهن نوکس و سفینه ی کلونی/ربات کلونی/ مهاجر) یگان های دفاعی 225% جایره برای قدرت حمله ی خود دریافت می نمایند.عوامل دیگری مانند سطح دانش های تحقیق شده نیز روی سفینه ها و قدرت آنها تاثیر گذار هستند. تحقیق دانش ها (دانش لیزر, دانش یون, دانش پلاسما, روکش مگا, پدافند سفینه ها و ...) عمر, قدرت یا ذره ی سفینه ها را بهبود می بخشد. علاوه بر دانش ها, ارتقای سفینه ها نیز در نبردها تاثیر گذار هستند. ارتقای سفینه ها عمر و حمله ی آنها را افزایش می دهد ( سفینه های باری مستثنی هستند و با ارتقا, تنها ظرفیت حمل آنها افزایش می یابد.) علاوه بر دانش ها و ارتقا سفینه ها, مهارت های سفینه ها نیز در نبردها نقش دارند چرا که برخی از سفینه ها خواص مخصوص به خود را دارند. برای اطلاعات بیشتر به مهارت هارجوع شود.توانایی ویژه ی یگان ها:

  • در صورتی که سپرها (سپر برجی/سپر ماتریس/ذره سختیا فیلد الکترونیکی سیاره/ماتریس سیاره/لایه سطحی)در جنگ وجود داشته باشند, تا زمانی که نابود نشوند از تمام پدافندها و سفینه های مدافع دفاع میکند.

  • سفینه هایی که مهارت سپر را در خود دارند, 90 درصد آتش دشمن را به سمت خود جذب می کنند و تنها اجازه می دهند که 10 درصد از آتش ناوگان دشمن به سایر سفینه ها اصابت کند.

  • ماهواره ها (ماهواره خورشیدی/ماهواره خورشیدی/ماهواره سازمانی) بازیافت کننده ها (بازساز کننده/تانکر/سفینه کنترل از راه دور بازیافت) و سفینه های باری (سفینه باری/ربات بارکش/حاملوسفینه باری بزرگ/ربات بارکش غول پیکر/حامل غول پیکر) بعد از سایر سفینه ها و پدافندها نابود می شوند.
  • سفینه هایرزم ناو/رهگیر/نمسیسمستقیما به پدافندها و سپرها (سپر برجی/سپر ماتریس/ذره سختیا فیلد الکترونیکی سیاره/ماتریس سیاره/لایه سطحی)حمله می کنند و از سفینه هایی که خاصیت سپر را ارائه میدهند نیز عبور می کنند.
  • سفینه هایرزم ناو/رهگیر/نمسیسهنگامی که به پدافندها و سپرها حمله میکنند, 50% امتیاز به حمله ی آنها اضافه میشود.
  • سفینه های بمبی (بمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگر هاگ) مستقیما به یگان های ویژه (ستاره مرگ/تیتان/الهه نوکس) حمله می کنند و 50 درصد به حمله ی آنها افزوده می شود. آنها همچنین از سفینه هایی که خاصیت سپر را دارا هستند, عبور می کنند.

جنگ ها میتوانند یکی از 3 خروجی زیر را داشته باشند:- مهاجم پیروز است: مهاجم زمانی پیروز است که بتواند تمام سفینه های و پدافندهای مهاجم را از بین ببرد. در صورتی که مهاجم پیروز شود, بسته به ظرفیت ناوگانش می تواند مقداری از منابع مدافع را غارت کند. مهاجم می تواند تا 50 درصد از منابع مدافع را غارت کند (این مقدار در نژاد کنفدراسیون 66.6 درصد میباشد) - تساوی: تساوی زمانی اتفاق می افند که طرفین جنگ نتوانسته باشند در تعداد راندهایی که توسط مهاجم تعیین شده است تمام سفینه های یکدیگر را نابود کنند. در این حالت مهاجم هیچ منبعی را نمی تواند غارت کند. - مدافع پیروز است: در این حالت تمام سفینه های مهاجم نابود شده است و مهاجم هیچ منبعی را نمی تواند غارت کند.

بازگشت به بالا