بهره کشی

:بهره کشی

بهره کشی تنها بابازساز کننده/تانکر/سفینه کنترل از راه دور بازیافتقابل انجام است.

![بازساز کننده][image_ship_11_thumb]![][image_ship_11_thumb_1]![][image_ship_11_thumb_1]هدف: به دست آوردن گاز و ضایعات از ستاره ها.

:ستاره ها

هر ستاره شامل مقداری اتفاقی از گاز بین 2000 تا 200,000 واحد می باشد.

![][image_asteroid]ستاره ها در میان کهکشان حرکت می کنند. زمانی که ستاره از یک فیلدی که شامل ضایعات باشد عبور کند، ضایعات را به خود جذبخواهد کرد. هیچ محدودیتی برای مقدار ضایعات روی یک ستاره وجود ندارد، برای مثال ستاره می تواند فیلد ضایعات یک جنگ بزرگ راجمع آوری کند. زمانی که شما نشانگر ماوس خود را روی یک ستاره قرار می دهید، یک منو شامل سرعت آن و زمان حرکتستارهبه مختصات بعدی را خواهید دید. ستاره ها به این صورت حرکت می کنند: اگر ستاره در مختصات 1:30:1 ظاهر شود، سپس به مختصات 1:30:2، 1:30:3، 1:30:4 حرکت می کند (صرف نظر از آن که روی آن مختصات سیاره وجود دارد یا نه) و بعد از رسیدن به 1:30:24 به 1:31:1 خواهد رفت. ستاره بعد از عبور از آخرین کهکشان و یا پس از اینکه مقدار گاز و ضایعات آن به کمتر از 1000 واحد رسید، ناپدید می شود.

شما می توانید تا 50% از مقدار موجود گاز و 100% ضایعات روی یک ستاره را با یک پرواز جمع کنید.

برای یک بهره کشی موفق، شما باید "نقطه تلاقی" سفینه خود و ستاره را محاسبه کنید.

مثال:فرض کنید ستاره ای با این مشخصات داریم:مختصات: 4:55:3سرعت: 35 دقیقه/مکانزمان حرکت بعدی: 2007-10-09 07:30:02اگر سیاره شما در مختصات 4:45:1 قرار گرفته باشد و زمان پرواز شما با تانکر ها یا بازیافت کننده ها به مختصات 4:45:5برابر با 39:55 دقیقه باشد، و اکنون زمان سرور 07:28:00 باشد، شما باید موارد زیر را محاسبه کنید:- زمان باقیمانده برای حرکت به مختصات بعدی - زمانی که شما به مختصات ستاره می رسید، ستاره چند بار حرکت کرده است.

در این حالت، ستاره در 02:02 دقیقه به مختصات بعدی حرکت خواهد کرد، سرعت آن 35 دقیقه/مکان است، در نتیجه بعد از 37:02 دقیقه ستاره دوباره از 4:55:4 به 4:55:5 حرکت خواهد کرد. زمان شما برای پرواز تا آن مختصات 39:55 دقیقه است، در نتیجه "نقطه تلاقی" 4:55:5 است. پس شما باید بازیافت کننده ها یا تانکرهای خود را برای دست یابی به یک بهره کشی موفق به 4:55:5 ارسال کنید.

![][image_atn]بهتر است که در زمان بهره کشی از ستاره ها آنلاین باشید، زیرا زمانی که شما آفلاین هستید اسکریپت های اتوماتیک بازیپروازهای شما را در زمان مشخصی رفرش می کنند و ممکن است شما این پرواز را از دست بدهید - مثلاً ستاره هدف می تواند دوباره حرکت کند.

بهره کشی از مختصات خود بدون در نظر گرفتن سرعت سفینه ها، 20 دقیقه زمان خواهد برد.

![][image_atn]همه منابع بارگذاری شده در سفینه با مأموریت بهره کشی، ناپدید خواهند شد!

بازگشت به بالا