بخش ها

هر سیاره (جز [سیاره تیمی][]) دارای 3 منطقه می باشد که عبارتند از:

  • منطقه منابع: تمام ساختمانهای تولید [منابع][] در این قسمت قرار می گیرند. با گسترش این منطقه علاوه بر افزایش میزان [انرژی][] و [ظرفیت آشیانه ی][] بازیکنان، درآمد منابع آنها نیز افزایش می یابد. اطلاعات در مورد درآمد هر معدن، در با کلیک کردن بر روی ساختمان آن معدن و در صفحه ای که باز می شود قابل مشاهده است.
  • منطقه ی صنعت: در این منطقه تمام ساختمان های صنعتی گسترش می یابند. با گسترش این منطقه بازیکنان می توانند گنجایش انبارهای خود را افزایش دهند و منابع بیشتری را بر روی سیاره های خود جای دهند. منطقه ی صنعتی همچنین مکانی است برای تجارت میان بازیکنان که به آنها اجازه میدهد منابع و یا سفینه های خود را به فروش برسانند یا پیشنهاد های سایر بازیکنان را خریداری نمایند. همچنین بازیکنان می توانند به گسترش ربات هایشان در این منطقه بپردازند و ساخت و ساز ساختمان ها و سفینه های خود را سرعت بخشند. در انتها نیز بازیکنان می توانند ضایعاتی که از نواحی [ضایعات][] جمع آوری نموده اند را در این منطقه تبدیل به منابع اولیه کنند.
  • منطقه ی نظامی: در اینجا ساختمانهای فرمانداری و نظامی ساخته میشود. با گسترش این بخش بازیکنان می توانند [دانش ها][] را تحقیق کنند، به ساخت و ارتقا [سفینه][] هایشان بپردازند و همچنین با بازیکنان دیگر تشکیل یک [اتحاد][] دهند.

در زیر شما می توانید لیست ساختمانهایی که در هریک از این سه منطقه می توانید بسازید را مشاهده کنید:

  • منطقه ی منابع:

کنفدراسیونترتیسنوکس
معدن آهن (3)ربات فلز (3)استخراج کننده فلز (3)
استخراج کننده ی مواد معدنی(2)ربات مواد معدنی (2)استخراج کننده مواد معدنی (2)
پالایشگاه گاز (2)کاوشگر گاز (2)محفظه ی گاز (2)
پنل های خورشیدیربات مبدل مادون قرمزجاذب خورشیدی
واحد هسته ایربات اورانیمجاذب اورانیوم
آشیانهغار آشیانه
  • منطقه ی صنعت:

کنفدراسیونترتیسنوکس
کارخانهمحوطه ساختماندگرگونی عایق
تاسیسات ترتیستاسیسات ترتیسدگرگونی عایق
انبار فلزمخزن فلزمحفظه فلز
انبار مواد معدنیمخزن مواد معدنیمحفظه مواد معدنی
تانک گازمحفظه گازحباب گاز
واحد بازیافتمحوطه ضایعاتمبدل بازیافت
مرکز تجارتمرکز تجارتمرکز تجارت
مارکت سفینهمارکت سفینهمارکت سفینه
  • منطقه ی نظامی:

کنفدراسیونترتیسنوکس
کارخانه ی سفینه سازیکارخانه ی سفینه سازیکارخانه ی سفینه سازی
آزمایشگاهتاسیسات آزمایشگاهیذهن برتر
درگاه ستارهدرگاه فضـــاکانال فضــــا
فرمانداریکاخ ناظممرکز تجمع
بانکبانکبانک

بازگشت به بالا