سیاره تیمی

سیاره تیمی

اعلام سیاره تیمی حرکتی است که طی ان فرمانده یک اتحاد یکی از سیارات خود را به عنوان سیاره تیمی اعلام می نماید و طی این کار به اتحاد کمک می نماید تا به هدف بازی {لینک} برسند.

سیاره تیمی می تواند تنها به وسیله رئیس اتحاد اعلام شود. برخی از پیش نیازها باید قبل از این کار به انجام برسند:

  • باید حداقل 9 عضو اتحاد وجود داشته باشد - 3 نفر از هر نژاد (فرمانده نیز حساب میشود)
  • فرمانده حداقل باید 2 سیاره داشته باشد (این امکان وجود ندارد که تنها سیاره فرمانده به عنوان سیاره تیمی انتخاب شود)
  • فرمانده باید باید یک ساختمان دولتی / قصر / کندو در سطح 10 داشته باشد
  • مجموع 5000000 امتیاز کل برای 5 نفر برتر لیست رتبه بندی (بدون در نظر گرفتن نژاد و اتحاد انها)

دقت داشته باشید که وقتی سیاره تیمی اعلام شود دیگر یک سیاره یک بازیکن نمی باشد اما جزو اتحاد است. تمام ساختمانها و نیروهای سیاره از بین خواهند رفت

دقت داشته باشید وقتی که سیاره تیمی وجود داشته باشد دیگر قانون 5000000 امتیاز کل لغو می شود حتی اگر این امتیازات به دست نرسیده باشند - دیگر اتحادها می توانند سیاره تیمی خود را اعلام نمایند.

بازگشت به بالا