اکانت پلاتینیوم

Information

اکانت پلاتینیوم پرمیوم گزینه ای است که تنها بوسیله ستاره می توان آنرا فعال نمود. اکانت پرمیوم پلاتینیوم تعدادی گزینه اضافه می نماید که برای کاربرهای بدون پرمیوم و یا پرمیوم موجود نمی باشد. شما می توانید با پرداخت 20 ستاره به مدت 7 روز اکانت پلاتنیوم پرمیوم را فعال نمایید. شما اجازه دارید اکانت پلاتینیوم پرمیوم خود را قبل از انقضای مدت اکانت قبلی فعال نمایید. با این کار مدت زمان اشتراک را افزایش می دهید..

لیست ذیل شامل گزینه های می باشد که تنها برای اکانت پلاتینیوم پرمیوم فعال می باشد:

  • شما می توانید در آن واحد تا 6 ساختمان بسازید (در اکانت پرمیوم تا 5 ساختمان می باشد)
  • شما می توانید در آن واحد تا 6 علم را تحقیق کنید ( در اکانت پرمیوم تا 5 علم می باشد
  • شما می توانید در آن واحد تعداد 6 سفینه را ارتقاء نمایید (در اکانت پرمیوم تا 5 سفینه می باشد)
  • شما می توانید در هر 24 ساعت تا 4 عدد توسعه ساختمان ها را فوری به اتمام برسانید (در اکانت های پرمیوم این تا 3 عدد می باشد)
  • شما می توانید در هر 24 ساعت تا 4 سفر مجراجویانه فضایی داشته باشید (در اکانت پرمیوم تا 3 سفر ماجراجویانه فضایی می باشد)
  • شما می توانید هر 12 ساعت یک بار منابع خریداری نمایید (در اکانت پرمیوم یک بار در 24 ساعت) . در نظر داشته باشید تمام گزینه های موجود در اکانت پلاتینیوم پرمیوم برای این طراحی شده اند که تعادل و روند بازی را به هم نزنند ولی به بازیکنانی که می خواهند در زمان صرفه جویی کنند کمک نمایند.

بازگشت به بالا