بررسی علم

در نمکسیا دانشهایی برای تحقیق وجود دارند. هر دانش جایزه ای دارد که به ازای ارتقاء سطح آن جایزه بیشتر می شود. علاوه بر این بسیاری از سفینه ها و پدافندها و ساختمانها و سایر ارتقاء ها وجود دارند که تنها با تحقیق دانشها در دسترس قرار خواهند گرفت. اگر بازیکنی تحقیق یک دانش را لغو کند 60% تا 80% منابع مصرف شده + کل انرژی (در صورت نیاز) به بازیکن بر میگردد. تحقیقات انجام شده در تمام سیاره های بازیکن موثر هستند و فرقی بین محل شروع تحقیق نیست. این به این معنی است که یک بازیکن میتواند چند دانش را در یک سیاره و چند دانش دیگر را در سیاره های دیگر تحقیق کند. در نظر داشته باشید که [صف تحقیق][link_help_br_planet_planet] برای تمام سیارات بازیکن یکی است و دو دانش که از دو سیاره شروع شده باشند به موازات هم تحقیق نخواهند شد. دانش ها به 4 دسته تقسیم می شوند :

 • علوم پایه – اینها از پایه ای ترین علوم در دنیای نمکسیا هستند.
 • علوم پیشرفته – اینها علوم پیشرفته ای هستند که جایزه بهتری میدهند
 • علوم عالی – اینها علوم بسیار پیشرفته ای هستند که بطور چشمگیری بازیکن را پیش میبرند
 • علوم اضافه – اینها علوم نهایی نمکسیا هستند. این علوم تفاوت بین بازنده و برنده در نبرد هستند. از هرکدام از این علوم فقط یکی را میتوان تحقیق کرد

در زیر لیستی از همه علوم و زیرشاخه های آنها می بینید. برای اطلاعات بیشتر روی هر کدام کلیک کنید :

علوم پایه :

 • [فیزیک][link_help_bg_sciences_physics];
 • [شیمی][link_help_bg_sciences_chemistry];
 • [ریاضی][link_help_bg_sciences_mathematic];
 • [نجوم][link_help_bg_sciences_astronomy];

علوم پیشرفته :

 • [جاسوسی][link_help_bg_sciences_espionage];
 • [سیستمهای رادار][link_help_bg_sciences_radar];
 • [پدافند سفینه][link_help_bg_sciences_ships];
 • [سوخت سلولی][link_help_bg_sciences_fuel];
 • [موتور جت][link_help_bg_sciences_jet];
 • [دانش لیزر][link_help_bg_sciences_laser];
 • [دانش یون][link_help_bg_sciences_ion];
 • [دانش پلاسما][link_help_bg_sciences_plasma];
 • [دانش اکولوژی][link_help_bg_sciences_ecology];

علوم عالی :

 • [مافوق فضا][link_help_bg_sciences_hyperspace];
 • [جهان های موازی][link_help_bg_sciences_parallel];
 • [زره سبک][link_help_bg_sciences_light];
 • [زره متوسط][link_help_bg_sciences_medium];
 • [زره سنگین][link_help_bg_sciences_heavy];
 • [ساختمان نهایی][link_help_bg_sciences_ultimate];

علوم اضافی :

 • [حمله تحمیلی][link_help_bg_sciences_force];
 • [پدافند سریع][link_help_bg_sciences_prompt];
 • [خسارت حیاتی][link_help_bg_sciences_critical];

بازگشت به بالا