Prehľad Bitiek

Informácie

Bitka je kolízia lodí, ktoré vlastnia rôzny hráči. Lode sú porovnávané a niektoré z nich sú pri boji zničené. Bitky sú jednou z najdôležitejších častí hry, pretože galaktickú dominanciu nemožno určiť bez konfrontácie.

Každá bitka má dve strany, útočiacu a obrannú. K tomu, aby ste v boji mohli byť útočník musíte mať aspoň jednu loď, táto musí byť poslaná v lete ako útok na nepriateľskú planétu. Ak obranca nemá žiadne lode, útočník je okamžitým víťazom. V tomto prípade žiadna zo strán nevyhrá alebo nestratí body.

Každá bitka sa skladá z 1 až 12 kôl. Útočník si môže zvoliť maximálny povolený počet kôl, pri odoslaní útoku. Možnosti sú 5,8 alebo 12 kôl.

Priebeh bitky

V každej bitky flotila útočníka bojuje proti flotile obrancu. Lode (a obrany) z dvoch strán sú rozdelené do skupín podľa ich typu.

  • Každá sa skusí zabiť nepriateľské jednotky.
  • Hra má vybrať aké jednotky (lode alebo obrany) každá skupina napadne podľa ich cieľa s prednosťou.
  • Ak nie je cieľ s prednosťou pre určitú skupinu,napadne náhodne iné bojové lode alebo obrannu skupinu.
  • Civilné lode a Velisteľské lode sú posledné napadnuté.

Typy bitiek

Plienenie

Ak obranca v boji nemá žiadne jednotky na svojej planéte (lode alebo obrany) Útočník je víťaz.V tomto prípade žiadna strana nezíska alebo nestratí body. Útočník ukradnie niektoré zdroje Obrancu.Množstvo ukradnutých zdrojov je obmedzené množstvom zdrojov,ktoré loď môže voziť a do 50% zdrojov z planéty Obrancu (66.6% pre Konfederáciu).

Konfrontácia

Ak Obranca má jednotky na svojej planéty,prebehne bitka na určovanie víťaza.

Bitka môže mať 3 výsledky:

  • Útočník vyhral – keď útočník vyhrá, kradne niektoré zo zdrojov Obrancu. Ukradnutá suma je obmedzená na množstvo zdrojov, ktoré lode môžu uniesť a až do 50% zdrorojov obrancovej planéty (66.6 % pre Konfederáciu).
  • Útočník prehral – ak útočník prehral, nemôže ukradnúť žiadne zdroje;
  • Remíza – pokiaľ jeremíza,útočník nemôže ukradnúť žiadne zdroje.Remíza nastane, keď nie je žiadny víťaz a všetky kolá boli odohrané.

Všimnite si,že keď je remíza , sú spracované stavebné deštrukcie a ničenie planéty.

Späť na vrchol