Prehľad lodí

Informácia

Lode sú jednotky, vďaka ktorým sa hráči ovplyvňujú.Lode sú zasielané na lety, v ktorom plnia rôzne druhy misií.Každý typ lode má určité vlastnosti, ktoré určujú silu, odolnosť, rýchlosť, atď .

Niektoré typy lodí, majú požiadavky, ktoré musia byť splnené pri ich stavbe.

 • Požiadavky, ako je úroveň lodenice (lodenice musí byť aspoň na úrovni 1, aby mohla byť loď postavená), alebo skúmať úroveň niektorých z vied.
 • Lode tiež vyžadujú určité množstvo zdrojov, ktoré musia byť k dispozícii na postavenie,ekonomické zdroje, ale tiež vyžadujú zdroj – voľnej populácie.
 • V prípade Race Noxis, ich budú žiadať iné lode, aby mohli byť postavené. Ak hráč počas procesu výstavby zruší výstavbu lode(í), dostane naspäť 40% až 60% zdrojov ztohto procesu.

Niektoré lode majú schopnosti,ktoré im dávajú špeciálne možnosti.Každá loď má zbraň,ktorá je jeden z troch typov: Laserová,Iónová alebo Plazmová.Každý loď má pancier,ktorý je jeden z troch typov: Ľahký,Stredný alebo Ťažký. Lode môžu byť vylepšené:

Vypočítanie času stavby

Čas stavby každej jednotky je vypočítaný:

čas_na_stavby = základnýčas_na_stavby*(1-lodenicaúroveň*5%)*(1-tertety_továreň_úroveň*8%)

Typy lodí:

Je 13 typov lodí k dispozícii pre každú rasu rozdelených do 3 kategórií:

Civilné lode

Konfederácia Tertethi Noxi
Nákladná loď Nákladný bot Zásobovateľ
Mega nákladná loď Veľký nákladný bot Megazásobovateľ
Kolonizačná loď Kolonizátor Usídlenec
Recyklačná loď Tanker Recyklačný Drone
Spionážna sonda Špionážny bot Nox rozum

Bojové lode

Konfederácia Tertethi Noxi
Skaut Stíhace lietadlo Nox Darth
Krížnik Interceptor Nemesis
Ochranca Štítbot Absorbér
Bojový krížnik Kozmická Armáda Duch
Ničiteľ Goliath Sršeň
Bombardér Bombérbot Vrhač spor
Hviezda Smrti Titan Kráľovná Noxov

Špeciálne lode

Konfederácia Tertethi Noxi
Solárny satelit Solárny satelit Organický satelit

Civilné lode

Civilné lode sú slabé a každá loď služí na odlišný cieľ.

 • Dopravné lode (Nákladná loď/Nákladný bot/Zásobovateľ/Meganákladná loď/Veľký nákladný bot/Megazásobovateľ)sú lode s veľkým nákladom a malou populáciou, ktoré sú používane na transport zdrojov.
 • Kolonizačná loď/Kolonizačný bot/Usídlenec majú kolonizovať nové planéty.
 • Recyklačná loď/Tanker/Recyklačný Drone sú na zozbieranie šrotu po bitkách.
 • Spionážna sonda/Špionážny bot/Nox rozum - majú dobrú rýchlosť a sú pre špionáž.

Bojové lode

Je 7 typov bojových lodí:

 • Každá loď má svoj vlastný cieľ s prednosťou a je najúčinnejšia proti nemu.
 • Bojové lode sú používane hlavne pre Útoky.
 • Môžu tiež voziť niektoré zdroje,ale ich náklad je malý.
 • Každá bojová loď má špeciálnu schopnosť.

Špeciálne lode

Je jedna špeciálna loď v hre a to je Solárny satelit pre Konfederácie a Tertethov a Organický satelit pre Noxov.Používa sa iba na zozbieranie a spracovanie slnečnej energie.

Späť na vrchol