Vernostný program

Informácia

Platinový program je spôsob, akým chce náš tím poďakovať našim pravidelným zákazníkom. Vážime si čas a prostriedky, ktoré venujete našej hre, a preto hráčov budeme odmeňovať pomocou Hviezd, ktoré dostanete na rôznych úrovňach Platinového programu. Úrovne programu sa dosahujú kupovaním Kreditov. Každý hráč začína na 1. úrovni. Prvá úroveň neposkytuje odmenu. Pre každú ďalšiu úroveň dostane hráč odmenu hneď ako je daná úroveň dosiahnutá. Každým prvým dňom v mesiaci sa hráčove úrovne Platinového programu reštartujú a začína znovu na 1. úrovni.

Tu je zoznam zobrazujúci, koľko je treba kúpiť kreditov na rôzne úrovne:

  • Úroveň 1 – toto je začiatočná úroveň, žiadne kúpené kredity, žiadna odmena.
  • Úroveň 2 – po zakúpení 1 000 kreditov hráč dosiahne úroveň 2 a ako odmenu získa 30 hviezd.
  • Úroveň 3 – po zakúpení ďalších 1 000 kreditov (spolu 2 000 za mesiac) hráč dosiahne úroveň 3 a ako odmenuzíska 30 hviezd.
  • Úroveň 4 – po zakúpení ďalších 3 000 kreditov (spolu 5 000 za mesiac) hráč dosiahne úroveň 4 a získa ako odmenu 90 hviezd.
  • Úroveň 5 – po zakúpení ďalších 3 000 kreditov (spolu8 000 za mesiac) hráč dosiahne úroveň5 a získa ako odmenu 90 hviezd.
  • Úroveň 6 – po zakúpení ďalších 3 000 kreditov (spolu11 000 za mesiac) hráč dosiahne úroveň6 a získa ako odmenu 90 hviezd.
  • Úroveň 7 – po zakúpení ďalších 3 000 kreditov (spolu14 000 za mesiac) hráč dosiahne úroveň7 a získa ako odmenu 90 hviezd.
  • Každá ďalšia úroveň vyžaduje zakúpenie ďalších 3 000 kreditov a odmena je 90 hviezd.

Nezabudnite, že neexistuje limit úrovní, ktoré hráč môže v Platinovom Prémiovom programe dosiahnuť.

Keď otvoríte Platinové menu, uvidíte pásik zobrazujúci váš postup aktuálnej úrovne vášho programu. Pod pásikom môžete vidieť, koľko kreditov potrebujete na ďalšiu úroveň a akú odmenu získate ak ju dosiahnete ( napríklad: hráči na úrovni 1, ktorí nekúpili žiadne kredity budú vidieť túto správu: "Potrebujete1000 kreditov na dosiahnutie úrovne 2,kde dostanete 30 hviezd ako odmenu").

Späť na vrchol