Transport

Informácia

Lety typu Transport sú lety, ktorých jediným cieľom je presúvať suroviny a šrot na inú planétu. Niekedy sa môže stať, že jedna planéta má viac surovín ako potrebuje a iná nemá žiadne. V tomto prípade je veľmi užitočné použiť Transport. Lode vyslané na Transport dosiahnu cieľovú planétu, vyložia náklad a vrátia sa na pôvodnú planétu. Použitím tohto typu letu, môžu hráči transportovať suroviny na Tímovú planétu.

Prichádzajúce Transporty sú označené na obrazovke Letov zelenou farbou.

Obmedzenia

  • Môžete transportovať suroviny iba medzi planétami, ktoré vlastníte;
  • Iba Šrot môžete transportovať na planétu iného hráča (pozri obmedzenia v Pravidlách hry).

Späť na vrchol