Recyklácia

Informácia

Po každej bitke ostáva vo vesmíre šrot. Šrot môže byť zozbieraný a recyklovaný na použiteľné suroviny. Na to musí hráč vyslať let Recyklácia do súradníc miesta, kde sa šrot nachádza. Recyklačné pole obsahuje po bitke zvyšky lodí a obrany z oboch strán.

Keď dorazí recyklačná flotila na miesto, pozbiera šrot. Ak je recyklačné pole na súradniciach planéty, nie je žiadny kontakt medzi flotilou zbierajúcou šrot a obranou tejto planéty. Neprebieha žiadna bitka.

Hráči s Premiumovým účtom majú k dispozícii menu Prehľad šrotu . To zobrazuje blízke polia šrotu a jeho množstvo.

Obmedzenia

  • Recykláciu je možné vykonať len Recyklačnou loďou/Tankerom/Recyklačným Dronom;
  • Ak pošlete recyklačné lode na misiu Útok, budú sa podieľať na bitke ale nebudú zbierať recyklačné pole po bitke;
  • Ak recyklujete na tých istých súradniciach z ktorých ste flotilu vyslali, čas je vždy 15 minút. (môžebyťzníženýpomocou motivácie alebo ak vesmír je v rýchlejšom tempo,môže byť zvýšený v prípade,že hráč znižuje tempo letu).Rozdiel medzi základnou rýchlostou neplatí.To isté platí pre vedy,ktoré ovplyvňujú rýchlosť.
  • Ak privoláte recyklačný let, odoslaný na recykláciu Slnka, všetky recyklačné lety, odoslané na toto Slnko z všetkých planét hráča budú vrátené.

Poznámka: Všetky zdroje na lodiach,odoslaných na túto misiu zmiznú!

Späť na vrchol