Špionáž

Informácie{#1}

Špionážne lety sú vysielané kvôli zberu informácii o planéte iného hráča. Tieto lety môžu byť uskutočnené iba špionážnymi loďami: Špionážna sonda/Špionážny bot/Nox rozum. V tomto článku budeme ďalej hovoriť o všetkých typoch špionážnych lodí ako o „špiónoch“.

1.Ako špehovať?

Špión je vyslaný na nepriateľskú planétu špionážnym letom.

 • Každý takýto let môže obsahovať iba jedného špióna. Na vyslanie ďalšieho špióna, musíte vyslať ďalší let.
 • Po prílete do cieľa špión vyšle svoju prvú špionážnu správu. Špión zostáva na planéte nepriateľa, až kým nie je zavolaný späť odosielateľom, alebo kým nie je odhalený a zničený špionážnym skenom alebo veliteľskou loďou. -Pokiaľ je špión na nepriateľovej planéte, môžete si kedykoľvek vyžiadať špionážnu správu.

*Je čakacia doba medzi špionážami z istej planéty. Je 30 sekúnd pre úroveň 1 Špionáže a každou úrovňou čas je znížený o 1 sekundu.Na úrovni 20 - čakacia doba je 11 sekúnd.

Maximálny počet špionáží v jednom čase je:

-(úroveň_radarových_systémov + 1) * 1,5 * 4.

Špionážne správy {#2}

Sú 3 druhy správ, ktoré sa líšia množstvom informácií, ktoré poskytujú:

 • Plná – informácie o zdrojoch, energii, obrane a lodiach;
 • Detailná – informácie o zdrojoch, energii a obrane;
 • Základná – informácie o zdrojoch;
 • Pravdepodobnosť, ktorý typ správy získate, závisí na úrovni vedy Špionáž oboch hráčov.

Note Nemôžete poslať špiónsku loď na hráča, ktorý je na dovolenke alebo je chránený, ale ak už máte nejakého špióna na jeho planéte, budete dostávať oznámenia o špionáži.

Pravdepodobnosť typu správy

Tabuľka ukazuje pravdepodobnosti prijatia jedného zo štyroch typov správy (Plnej, Detailnej, Základnej ).

V tabuľke použijeme dve premenné:

-L1 – úroveň Špionáže útočníka; -L2 – úroveň Špionáže obrancu.

L1 - L2 = Plná Detailná Základná
4 alebo viac 90% 10% 0%
3 75% 15% 10%
2 65% 20% 15%
1 40% 30% 30%
0 30% 30% 40%
-1 20% 25% 55%
-2 0% 20% 80%
-3 0% 10% 90%
-4 alebo menej 0% 0% 100%

Kontrola špionáže

1. Informácie

Môže byť vykonaná na odhalenie špiónov, ktorý môžu byť na vašej planéte. Kontrola sa vykonáva po vstupe do menu Vedy a kliknutím na tlačidlo Skontrolovať špionážne sondy, ktoré nájdete vedľa vedy Špionáž.

Táto kontrola môže byť vykonaná iba raz za určitú dobu. Čas, ktorý musíte počkať pred ďalšou kontrolou, zavisí od úrovne vedy Špionáž a od prítomnosti Planétového Štítu/Planétovej matrice/Povrchovej ulity.

Táto tabuľka zobrazuje čas medzi jednotlivými kontrolami. Špionážne úrovne,ktoré sú označené * sú k dispozícii v Nekonečných vesmíroch:

Úroveň Špionáže Bez štítu (minúty) So šťítom (minúty)
28-30* 10 5
24-27* 20 10
21-23* 30 15
18-20 40 20
14-17 50 25
11-13 60 30
8-10 70 35
5-7 80 40
2-4 90 45
 1. Šance pre špionáž

Pravdepodobnosť toho, či bude špión odhalený počas kontroly špionáže, zavisí od úrovne Špionáže oboch hráčov.

Tabuľka ukazuje pravdepodobnosť odhalenia špióna podľa úrovne špionáže.

V nasledujúcej tabuľke použijeme dve premenné:

 • L1 – úroveň špionáže kontrolóra;
 • L2 – úroveň špionáže vlastníka špióna.
L1 - L2 = Pravdepodobnosť, že špión bude odhalený Pravdepodobnosť, že špión nebude odhalený
4 alebo viac 100% 0%
2 alebo 3 75% 25%
-1 do 1 50% 50%
-2 alebo -3 25% 75%
-4 alebo menej 5% 95%

Ak raz našli špionážnu sondu, je možnosť,aby ju zničili:

 • Je šanca 30%,ak planéta na ktorej je sonda nemá Planétový Štít / Planétovú matricu/ Povrchovú ulitu
 • Je šanca 100%, ak planéta na ktorej je sonda má Planétový Štít / Planétovú matricu/ Povrchovú ulitu

Späť na vrchol