Zóny

Informácia

Každá planéta má tri zóny: Zdrojovú zónu, Priemyselnú zónu a Vojenskú zónu, ktoré umožňujú hráčovi stavať a vyvíjať budovy. Tímové planéty majú 3 zdrojové zóny pre hráčov z každej rásy, Priemyselnú zónu a Vládnu zónu a Galaktickú zónu.

Zóny planéty

  • Zdrojová zóna – v tejto zóne sú vyvíjané všetky budovy poskytujúce suroviny. Vývojom týchto budov sa zvyšuje príjem ekonomických zdrojov, tak ako aj hodnota Energie a populácie.

Informácia o príjme každej zdrojovej budovy v okne stavby obsahuje základný príjem a aktívne špeciality,ak sú prítomné.

  • Priemyselná zóna – v tejto zóne sú vyvíjané všetky priemyselné budovy. Vývojom týchto budov môže hráč zvýšiť kapacitu všetkých ekonomických surovín. Priemyselná zóna je miesto, kde hráč môže stavať aj obchodné budovy, tak ako budovy potrebné na premenu šrotu na ekonomické suroviny.

  • Vojenská zóna – v tejto zóne sú vyvíjané vládne budovy. Vývojom týchto budov hráč môže skúmať vedy,stavať a vylepšovať lode a vytvárať alebo stať sa súčasťou aliancie.

  • Galaktická zóna - tu môžu byť vyvinuté 3 Obeliskya môže byť postavená Hlavná Hvizdna Brána (HHB).

Budovy podľa zón

Tu je zoznam všetkých budov, ktoré môžu byť postavené v týchto zónach:

Zdrojová zóna:

Konfederácia Tertety Noxi
Baňa kovu(3) Kovový bot(3) Extraktor kovu (3)
Extraktor minerálov(2) Minerálny bot (2) Extraktor minerálov (2)
Plynová rafinéria(2) Plynová sonda(2) Plynový inkubátor(2)
Solárne panely Infračervený transbot Solárny absorbér
Jadrová továreň Uránový bot Uránový absorbér
Hangáre Bunkre Hniezda

Priemyselná zóna:

Konfederácia Tertety Noxi
Továreň Yard vybudovaní Mutačný kokón
Továreň Tertetov Továreň Tertetov Hypermutačný kokón
Sklad kovu Depot kovu Komora kovu
Sklad minerálov Trezor minerálov Komora minerálov
Rezervoár plynu Plynová komora Komora plynu
Recyklačná továreň Smetisko Recyklačný transformátor
Obchodné centrum Obchodné centrum|Obchodné centrum
Lodný market Lodný market Lodný market

Vojenská zóna:

Konfederácia Tertety Noxi
Lodenica Lodenica Lodenica
Laboratórium Centrum experimentov Nadrozum
Letisko Vesmírna brána Kozmický kanál
Vláda Regulačný palác Úľ
Banka Banka Banka

Galaktická zóna

Budovy
Obelisk Ramzesa II
Obelisk Axuma
Obelisk Luxora
Hlavná Hviezdna Brána (HHB)

Späť na vrchol