Kolonizácia

Informácia

Kolonizácia je proces obsadzovania prázdnych miest, na ktorých sa nenachádzajú žiadne planéty. Môže byť vykonaná iba kolonizačnými jednotkami Kolonizačná loď/Kolonizátor/Usídlenec. Keď priletí kolonizačná jednotka na miesto určenia, je stratená spolu so zdrojovymi bodmi. Namiesto toho sa objaví na obrazovke Galaxie nová kolonizovaná planéta. Ak sa stane, že je miesto, na ktoré je kolonizačná jednotka vyslaná, počas letu obsadené, loď sa vráti so správou „Želané súradnice sú obsadené“.

Na kolonizačnú jednotku môžu byť naložené zdroje, ktoré sa následne objavia na novej planéte.

Obmedzenia

  • Na kolonizáciu planéty musí každý hráč splniť požiadavky celkových bodov, ktoré závisia od počtu už kolonizovaných planét.
  • Na kolonizáciu môže byť vyslaná iba jedna kolonizačná jednotka

Obmedzenie kolonizačných planét

Planéta Požadované množstvo Celkových bodov
Druhá Planéta 500
Tretá Planéta 2,500
Štvrtá Planéta 20,000
Piata Planéta 50,000
Šiesta Planéta 100,000
Siedma Planéta 200,000

Späť na vrchol