Kolonizacija

Informacije

Kolonizacija je proces naseljavanja praznog mjesta gdje nema Planeta. To može biti Može se izvesti jedno sa Colonyship/Colonybot/Settler. Kada kolonizacijski brodovi stignu, to je izgubljeno i dobivaju Resurse za to. Zatim se novo kolonizirani Planet pojavljuje u Galaksiji. Ako šaljete brod na Kolonizaciju na određeno mjesto i to mjesto je već okupirano dok je vaš brod na putu, brod će se vratiti, a vi ćete dobiti poruku: " Željene koordinate su postale okupirane".

Resursi mogu biti natovareni na brod koji kolonizira i oni će se pojaviti na novom Planetu.

Ograničenja

  • Da bi kolonizirao planetu, svaki igrač treba ispuniti Ukupne bodove koje ovise o količini Planeta koju igrač već ima;
  • Samo jedan od kolonizacijskih brodova može biti poslan u Kolonizaciju

Ograničenja Kolonizacije planeta

Planet Potrebna količina Ukupnih bodova
Drugi Planet 500
Treći Planet 2,500
Četvrti Planet 20,000
Peti Planet 50,000
Šesti Planet 100,000
Sedmi Planet 200,000

Vrati se na vrhu