Pregled građevina

Informacija

Igrači grade i razvijaju svoje građevine na njihovim Planetama. Građevine poboljšavaju Planet i imaju različite funkcije.

Građevine imaju razine, svaka viša razina poboljšava funkciju građevine na neki način. Građevine također imaju maksimalnu razinu, iznad koje se građevina ne može više razvijati.

  • Neke građevine imaju zahtjeve, o prisutnosti i razinama drugih građevina, koji moraju biti ispunjeni prije nego što se građevina može graditi. -Sve građevine zahtjevaju gospodarske resurse da mogu biti građene ili razvijane, one također zahtjevaju iscrpljujući resurs - Energiju. -Građevine mogu biti uništene ako Napadač ima brodove koji posjeduju vještinu Detonacije.

Igrači imaju mogućnost da unište razine svoji građevina ako žele. Kada god to igrač učini dobiva 50 do 80% resursa uloženih u određenu razinu građevine, i energiju koja se koristila na toj razini.

Vrati se na vrhu