Kristali

Information

Kako bi postigli glavni cilj igre, igrači moraju izgraditi SSG Glavni galaktički portal. Da bi izgradili SSG morate prvo izgraditi tri obeliska Obelisci. Svaki obelisk zahtjeva 3 određena kristala. Nakon što su obeliski sagrađeni, izgradnja SSG-a može biti započeta (ali to nije jedini zahtjev), da bi se izgradio SSG potreban je još jedan kristal - Gli Ma.

Kristali se mogu prikupiti uspješnim napadima na sunce, koji imaju više od 0 dana u momentu kada je poslan let. Čak i u tom slučaju nije sigurno da ćete pronaći kristal. Nakon što jedan savez osvoji određeni kristal taj kristal se više ne dodjeljuje istom savezu.

Obelisk konfederacije, Obeliks Ramses II , zahtejvaju sljedeće kristale:

  • Anak'Ra; Moon'al; Kali.

Obelisk Terteta I Axum Obelisk, zahtijevaju sljedeće kristale:

  • Magma; Ba'el; Inuk Na.

Obelisk Noxisa, Obelisk Luxor zahtijevaju sljedeće kristale:

  • Manu; Leona; Al'tara.

Imajte na umu da kristali ne mogu biti ukradeni od timskih planeta.

Vrati se na vrhu