Resursi za recikliranje

Informacija

Ostaci su ono što ostaje od brodova nakon njihovog uništeja u bitci. Sadrži materijale koji se mogu reciklirati s čime se dobiju čisti reursi Ekonomični resursi.

Kako dobiti skrap?

Nakon bitke ostaci brodova (osim for Turret Shield/Matrix Shield/Chitin Shell and Planet E-Field/Planet Matrix/Surface Shell) ostaju na bojom polju kao ostaci. Količina ostataka koja se pojavljuje nakon bitke se ravna na 25% do 35% od izgubljenog života svih sudionika u borbi. Ostaci se nalaze tamo gdje se dogodila bitka sve dok ih neki asteroid ili igrač ne pokupi.Kada ih pokupi igrač, oni se transportiraju na planeti igrača. Kada je pokupljen gravitacijom asteroida ostatci ostaju na njemu sve dok netko ne izvrši astrploataciju ili dok asteroid ne nestane.

  • Ako je planet uništen u bitci. On nestaje i polje ostataka više nije vidljivo ali ostaje tamo dok ga netko ne pokupi.
  • Ostaci se mogu pokupiti od Recycler/Tanker/Recycle drone, putem Reciklirajućeg leta, ako slobodno pluta svemirom. Skrap se može prikupiti i Astroplotacijom.
  • Nakon što se skrap prikupi, ona se transportira do igračevoj planeti gdje se može reciklirati u neki drugi resurs.
  • Nakon što se skrap reciklira, resurs koji se dobiva može ostati u građevini za recikliranje najviše 48 sati. Nakon toga spremni resurs se dodaje na planeti gdje je trenutno pomješten.
  • Skrap se može prenjeti na drugoj planeti putem leta Transport.

Vrati se na vrhu