Recyklovatelné zdroje

Informacr

Šrot jsou pozůstatky lodí, zničených vbitvách. Obsahuje materiály, které mohou být recyklovány a tak změněny na Základní zdroje.

Způsoby, jak získat šrot:

Poté, co je někdy vybojována bitva, vraky zničených lodí a obranných zařízení (mimo věžového štítu palnety, zůstanou a bojišti ve formě šrotu. Množství šrotu je rovno 25% až 35% životnosti všeho, co se bitvy zůčastní. TŠrot zůstává na místě, kde se udála bitva, dokud není sesbírán nebo dokud místem neproletí asteroid, který šrot váže svým přitažlivým polem. Po sesbírání vašimi loděmi, šrot je dopraven na planetu, ze které byly lodě vyslány. Byl-li šrot polapen asteroidem, zůstává v jeho přitažlivosti, dokud není astroploatován nebo dokud asteroid nezanikne.

  • Pokud je zničena v bitvě celá planeta, zmizí a šrot tak není viditelný na mapě galaxie, pokud ho někdo nesbírá.
  • Šrot může být sesbírán Recyklační lodí/ Tankovací lodí/ Recyklačním trubcem na Recyklační let, je-li pouze plující vesmírem. Šrot může být sesbírán přiAstroploatačních letech při útočením z asteroidů.
  • Poté, co je šrot sesbírán a dopraven na planetu, je předán do recyklační továrny recyklačního měničeke zpracování na základní zdroje.
  • Později je šrot recyklován na zdroje, připraven k vyzvednutí, může vbudově zůstat nejdéle 48 hodin. Poté je zdroj připraven na dodání na planetu kde se nachází budova.
  • Šrot může být přesunut na jinou planetu spoužitím letu přeprava.

Také může být poslán jinému vlastníkovi planety nebo planet.

Zpět na začátek