Průmyslové budovy

Informace

Průmyslové budovy se nacházejí ve průmyslové zóny. Této budovy zlepší Váši planety. Zde si můžete zlepšit planety a zvýšit kapacita skladišti, rychlosti stavby Vašeho lodi a obrany, zvýšit produkci svých zdrojových a obchodních budov s ostatními hráči.


Průmyslové budovy Konfederaci, Tertethi, Noxové

Továrna, Základní továrna, Mutační kokón

Této budovy produkují nejlevnější a nejspolehlivější pracovní sílu - roboty. Roboti mohou být přidělováni na práci při výrobě dalších ekonomických zdrojů, čímž můžeme získat bonus při výrobě různých prostředků. Roboti jsou přidělováni i do výroby kovů, minerálů a plynu. Každé zvýšení úrovně továrny zvyšuje i počet potřebných robotů.

Kromě výrobních robotů mají, této budovy funkci zkracování času potřebného pro výstavbu jednotlivých staveb. Čím je vyšší úrovně Továrny, Základní továrny nebo Mutačních kokónu, tím víc se čas výstavby sníží.

Tertethská továrna (2), Hypermutační kokón

Tertethská továrna a Hypermutační kokón urychlují čas výstavby lodi a obrany. S každou vyšší úrovní, snižujeme dobu a se 2 roboty přidávají do Továrny, Základní továrny, Mutačních kokónu.

Požadavky

 • Továrna, Základní továrna, Mutační kokón na úrovně 10

Skladiště kovů, Skladiště kovů, Rudný úl

Této budovy zvyšují kapacita kovových skladišti vašich planety.

Požadavky

 • Budovy vyrábějící kov na úrovni 11

Skladiště nerostů, Skladiště nerostů, Nerostný úl

Této budovy zvyšují kapacita nerostného skladišti vašich planety.

Požadavky

 • Budovy vyrábějící nerostu na úrovni 1

Skladovací nádrže na plyn, Skladovací nádrže na plyn, Plynová bublina

Této budovy zvyšují kapacita plynového skladišti vašich planety

Požadavky

 • Úroveň skladovací nádrže na plyn na úrovni 1

Recyklační továrna, Recyklátor, Recyklační úl

Recyklační továrna je schopna zpracovat najednou veliké množství materiálu a to až v hodnotě 100 jednotek za sekundu.

Na každé planetě může být vybudována jedna recyklační továrna, jejíž možné zvyšování úrovně zvyšuje i její výrobní kapacitu a rychlost zpracování použitých materiálů. Každé úrovně přidávají ještě jednou místo na recyklační frontě.

 • Objem množství recyklovaného materiálu určuje hodnota úrovně recyklační továrny v procentech. Tato procenta určují, jak mnoho výstupní suroviny bude recyklováno ze stejného množství šrot. rap.
 • It is important to note that there also is a random factor of ±5%, this means that if the Recycling plant is at level 1 (75% income) the actual percentage of resources received from recycling will be between 70% and 80%of the Scrap invested. Zde působí náhodný faktor ±5 %, což v praxi znamená, že je-li recyklační továrna na úrovni 1 a máme zde 75% příjem, skutečné procento recyklovaného materiálu se bude pohybovat v rozmezí 70 - 80 % z nalezeních šrotů.

  Příklad: Budete-li recyklovat 1000 jednotek šrotu, budete získávat od 700 do 800 ze zakladných zdrojů.

 • Po recyklaci šrotu na zdroje, je připraven proces zůstat v budově NE více jak 48 hodin.
 • Po připravení zdroje je zdroj dán na planetu kde se budova nachází.
 • Pokud je fronta plná nelze přidat více příkazů, dokud nebude (stávající) proces připraven k vyzvednutí.

Požadavky

 • Loděnice na úrovni 5
 • Výzkum chemie na úrovni 6

Obchodní centrum

The Trade center is used to exchange economic resources and scrap with the other players. V Obchodním centrum su můžete se zakladním zdroji a šrot obchodovat.

 • Hráč může posílat nabídky, zdroje nabídky stejné se hráči zdrojové body se množily 100 (všechny nabídky na celém hráči's planety se spojily).
 • Poměr mezi nabídkou a odezvou nemůže přesáhnout hodnoty 1:1:5.
 • Provize pro odběratele, jestliže v rámci vaší nabídky nejde o zisk, 5%.
 • Každá vyvěšená nabídka má minimální dobu trvání šest hodin a stažena může být nabízejícím teprve po této lhůtě. Při zrušení nabídky po šesti hodinách od vyvěšení, může přijít penále ve výši až 50 %. S každou další hodinou vyvěšení tato penalizace klesá. Patnáct hodin po vyvěšení nabídky již na hodnotu 25 %, po dvacetičtyřech hodinách je penalizace nulová. Jestliže bude tedy nabídka odvolána až po 24 hodinách, nebude penalizace žádná.
 • Když hráč přijme nabídku, dostane jeho část dohody. Prodávající má právo na odstoupení, pokud chce do 72 hodin. A po té doby budou automaticky přepraveny na jejich Planetu.

Trh vesmírných lodí

Trh vesmírných lodí zajišťuje intergalactická obchodní organizace, která řídí tento typ obchodních transakcí mezi hráči.

 • Každý hráč může prodávat své lodě se ziskem do 20 % k základní ceně za loď. Zdrojové body, které jsou přidávány nebo odebrány se vypočítávají ze základní ceny.
 • Když je nabídka přijata, zprostředkovatel by měl dostat zaplacenou hodnotu nabídky od kupce nejdéle do 24 hodin.
 • Když je nevezmou ručně , zdroje budou automaticky přidány na hráčovu planetu 48 hodin po prvních 24 hodinách nebo 72 poté co byla udělána.
 • Pokud se z nějakého důvodu prodávající rozhodne svou nabídku stáhnout, zaplatí 20% poplatek komisi pro obchod s loděmi.

Požadavky

 • Obchodní centrum na úrovni 5
 • Výzkum astronomie na úrovni 5

Zpět na začátek