Alianční dovednosti

Informace

Za každou dosaženou alianční úroveň aliance získá 1 dovednostní bod. Tento bod za dovednosti může být použitý pro vývoj jedné ze dovedností aliance.

Alianční dovednosti

Dovednosti jsou jedinečné komponenty, které mohou komplexně zlepšovat vývoj všech členů aliance.

  • Ihned, jakmile je dovednost přiznána, začíná být ve svém bonusovém působení aktivní.
  • Každá dovednost má dobu trvání 24 hodin po své aktivaci.
  • Každá dovednost má 5 úrovní. Na úrovni 25 vaší aliance pak můžete rozvíjet všechny vaše dovednosti na maximálních úrovních.
  • Stanovení hodnoty bonusu je závislé na úrovni dovednosti.
  • Jakmile je dovednost aktivována, nelze ji zastavit.
  • Jednou aktivovaná úroveň dovednosti nemůže být snížena.
  • Pouze vůdce aliance a jeho zástupce může aktivovat dovednosti a pracovat s nimi.
  • Všechny dovednosti mohou být aktivovány současně.
  • Všichni členové aliance mohou prohlížet nabídku dovedností.

Každá dovednost se dá svůj bonus všem planetám každého člena aliance:

Obraz Dovednost Bonus Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
Pomoc při dolování Zvýšení zdrojového příjmu 1% 5% 10% 15% 20%
Průmyslová pomoc Snížení doby výroby všech jednotek (lodě a obrana) 1% 3% 7% 10% 15%
Finanční pomoc Snížení ceny za konstrukci jednotek (lodě a obrana) 1% 3% 7% 10% 15%
Pomoc vědy Snížení času výzkumu věd 1% 3% 7% 10% 15%
Pomoc výstavby Snížení času na stavbu budov 1% 3% 7% 10% 15%

Zpět na začátek