Ικανότητες συμμαχίας

Πληροφορίες

Για κάθε επίπεδο, η συμμαχία κερδίζει 1 πόντο ικανότητας. Οι πόντοι βοηθούν την ανάπτυξη των μελών της συμμαχίας.

Ικανότητες Συμμαχίας

Οι Ικανότητες βελτιώνουν την ανάπτυξη των μελών της συμμαχίας.

  • Η ικανότητα πρέπει να ενεργοποιηθεί για να δώσει το μπόνους.
  • Κάθε ικανότητα έχει διάρκεια 24 ώρες μετά την ενεργοποίηση.
  • Κάθε ικανότητα έχει 5 επίπεδα. Στο επίπεδο συμμαχίας 25, θα μπορείς να έχει αναπτύξει όλες τις ικανότητες.
  • Το μπόνους εξαρτάται απ το επίπεδο της ικανότητας.
  • Μετά την ενεργοποίηση, η ικανότητα δε μπορεί να ακυρωθεί.
  • Το επίπεδο ικανότητας δε μπορεί να μειωθεί.
  • Μόνο ο αρχηγός συμμαχίας και ο βοηθός του μπορούν να αναπτύξουν και να ενεργοποιήσουν ικανότητες.
  • Οι ικανότητες μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.
  • Το μενού με τις ικανότητες είναι ορατό σε όλα τα μέλη.

Κάθε ικανότητα δίνει το μπόνους σε όλους τους πλανήτες του μέλους της συμμαχίας:

Εικόνα Ικανότητα Bonus Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 Επίπεδο 5
Βοήθεια Εξόρυξης Αυξάνει το εισόδημα πόρων 1% 5% 10% 15% 20%
Βιομηχανική Βοήθεια Μειώνει το χρόνο κατασκευής πλοίων και άμυνας 1% 3% 7% 10% 15%
Οικονομική Βοήθεια Μειώνει το κόστος κατασκευής πλοίων και άμυνας 1% 3% 7% 10% 15%
Επιστημονική Βοήθεια Μειώνει το χρόνο έρευνας επιστημών 1% 3% 7% 10% 15%
Κατασκευαστική Βοήθεια Μειώνει το χρόνο κατασκευής κτιρίων 1% 3% 7% 10% 15%

Επιστροφή στην Κορυφή