Επισκόπηση Υπηρεσιών

Πληροφορίες

Στο Nemexia μπορείς να αυξήσεις την ταχύτητα της εξέλιξής σου χρησιμοποιώντας κάποιες από τις ειδικές υπηρεσίες μας. Οι περισσότερες θα μειώσουν το χρόνο μιας διαδικασίας ή θα σου παρέχουν πρόσθετους τρόπους να ολοκληρώσεις μια αποστολή. Όλες οι υπηρεσίες μπορούν να ενεργοποιηθούν με Μονάδες ή Αστέρια.

Μονάδες

Οι μονάδες είναι το ανώτερο νόμισμα στο Nemexia. Μπορούν να ληφθούν χρησιμοποιώντας ένα διαθέσιμο τρόπο πληρωμής, ολοκληρώνοντας επιτεύγματα ή απλά επισκεπτόμενος το παιχνίδι.

Οι μονάδες μπορούν να ληφθούν και ως αμοιβή στο τέλος κάθε γύρου του παιχνιδιού για τη συμμαχία που καταφέρνει να κατασκευάσει το SSG του πρώτα.

Υπάρχουν κάποια γεγονότα μέσα στο παιχνίδι ή παιχνίδια στο φόρουμ που μπορεί να σας δώσουν επίσης μονάδες.

Αστέρια

Τα αστέρια είναι ένα μπόνους νόμισμα στο Nemexia. Τα αστέρια μπορούν να ληφθούν μόνο μέσω του προγράμματος Αφοσίωσης. Η ποσότητα των Αστεριών που λαμβάνονται εξαρτάται από το επίπεδο του παίχτη στο πρόγραμμα Αφοσίωσης.

Τα αστέρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανταλλαγή σε Μονάδες ή για ενεργοποίηση διαφόρων υπηρεσιών Platinum.

Επιστροφή στην Κορυφή