Σύστημα Μάχης

Πληροφορίες

Σε κάθε μάχη ο στόλος του επιτιθέμενου μάχεται το στόλο του αμυνόμενου.

 • Τα πλοία (και η άμυνα) από τις δύο πλευρές, χωρίζονται σε ομάδες σύμφωνα με το είδος τους.
 • Κάθε ομάδα πυροβολεί τις εχθρικές μονάδες ώστε να καταστρέψει κάποιες από αυτές.
 • Μετά από κάθε βολή υπάρχει μία μείωση άμυνας που υπολογίζεται για τον αμυνόμενο και όταν επιτίθεται ο αμυνόμενος - για τον επιτιθέμενο.
 • Το παιχνίδι επιλέγει ποιά πλοία (άμυνα) θα χτυπήσει κάθε ομάδα σύμφωνα με το στόχο σε προτεραιότητά τους.
 • Δεν υπάρχει στόχος σε προτεραιότητα για να χτυπήσει η συγκεκριμένη ομάδα, θα επιτεθεί σε τυχαία μαχητικά πλοία ή σε ομάδα άμυνας.
 • Πολιτικά πλοία, πλοία Συντήρησης και πλοία Διοικητή δέχονται επίθεση στο τέλος.

Επίθεση με όπλα και υπολογισμός ζημιών{#weapon}

Η επίθεση με όπλα κάθε μονάδας υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

 • επίθεση με όπλα (damage) = base_attack + (bonuses * base_attack)

Όπου μπόνους είναι το σύνολο:

 • Ποσοστό επιστήμης όπλων (σύμφωνα με το όπλο που χρησιμοποιεί η μονάδα μπορεί να είναι επιστήμη Λέιζερ,Ιόν ή Πλάσματος.).
 • Ποσοστό αναβάθμισης πλοίων.
 • Ποσοστό στατιστικού Ναυάρχου "Επίθεση Πλοίων" (μόνο για τα πλοία).
 • Ποσοστό οπλικών ικανοτήτων Ναυάρχου (σύμφωνα με το όπλο που χρησιμοποιεί η μονάδα μπορεί να είναι αχτίδα Λέιζερ, φορτιστής Ιόντος ή Plasma Optimizer).
 • Ποσοστό ικανότητας Ναυάρχου "Attack Forcer".
 • Ποσοστό μπόνους "Εκτελεστή" του πλοίου Διοικητή.

Μπορείς εύκολα να υπολογίσεις την επίθεση με όπλα (ζημιά) της μονάδας σου χρησιμοποιώντας τον εξομοιωτή Μάχης.

Μείωση πανοπλίας

Υπάρχουν τρία είδη πανοπλίας στο παιχνίδι: Ελαφριά, Μεσαία και Βαρεία πανοπλία. Κάθε πανοπλία βελτιώνεται από την αντίστοιχη επιστήμη πανοπλίας.

Το ποσοστό της πανοπλίας καθορίζει τη ζημιά που θα δεχτεί μία μονάδα. Π.χ. Εάν η πανοπλία της μονάδας είναι 30% αυτή η μονάδα (ή ομάδα μονάδων) θα δεχτεί 30% λιγότερη ζημιά.

Η πανοπλία κάθε μονάδας υπολογίζεται από τον παρακάτω τύποT:

 • πανοπλία = βασική_πανοπλία + μπόνους

Όπου μπόνους είναι το σύνολο:

 • Ποσοστό επιστήμης πανοπλίας (σύμφωνα με την πανοπλία που χρησιμοποιεί η μονάδα, μπορεί να είναι Ελαφριά, Μεσαία ή Βαρεία πανοπλία).
 • Ποσοστό της ικανότητας Πλοίου "Ενίσχυση Πανοπλίας".
 • Ποσοστό ικανότητας Ναυάρχου "Shield master" (μόνο για τα Πλοία).

Πρωταρχικοί στόχοι

Κάθε πλοίο μάχης έχει δύο πρωταρχικούς στόχους. Ο πρώτος είναι ένα άλλο πολεμικό πλοίο, ο δεύτερος είναι ο πυργίσκος άμυνας. Κάθε πυργίσκος άμυνας έχει έναν πρωταρχικό στόχο ο οποίος είναι ένα πολεμικό πλοίο. Αυτό σημαίνει πως όσο υπάρχουν ζωντανοί πρωταρχικοί στόχοι στη μάχη, η μονάδα αυτή θα χτυπά μόνο αυτούς.

Μονάδα Πρωταρχικός στόχος πλοίο
Scout / Rogue fighter / Nox Darth Cruiser / Interceptor / Nemesis
Cruiser / Interceptor / Nemesis Battlecruiser / Space Armada / Ghost
Guardian / Shieldbot / Absorber Scout / Rogue fighter / Nox Darth
Battlecruiser / Space Armada / Ghost Death Star / Titan / Queen Nox
Destroyer / Goliath / Hornet Death Star / Titan / Queen Nox
Bomber / Bomberbot / Sporethrower Destroyer / Goliath / Hornet
Death Star / Titan / Queen Nox Bomber / Bomberbot / Sporethrower
Μονάδα Πρωταρχικός στόχος πυργίσκος άμυνας
Scout / Rogue fighter / Nox Darth Laser Turret / Laser Matrix / Laser Tissue
Cruiser / Interceptor / Nemesis Plasma Turret / Plasma Matrix / Plasma Tissue
Guardian / Shieldbot / Absorber Ballistic Turret / Defence Matrix / Nox archer
Battlecruiser / Space Armada / Ghost Ion Turret / Ion Matrix / Ion Tissue
Destroyer / Goliath / Hornet Plasma-Laser Battery / Plasma-Laser Matrix / Plasma-Laser Tissue
Bomber / Bomberbot / Sporethrower Laser-Ion Battery / Laser-Ion Matrix / Laser-Ion Tissue
Death Star / Titan / Queen Nox Ion-Plasma Battery / Ion-Plasma Matrix / Ion-Plasma Tissue
Μονάδα Πρωταρχικός στόχος πλοίο
Ballistic Turret / Defence Matrix / Nox archer Scout / Rogue fighter / Nox Darth
Laser Turret / Laser Matrix / Laser Tissue Cruiser / Interceptor / Nemesis
Ion Turret / Ion Matrix / Ion Tissue Guardian / Shieldbot / Absorber
Plasma Turret / Plasma Matrix / Plasma Tissue Battlecruiser / Space Armada / Ghost
Laser-Ion Battery / Laser-Ion Matrix / Laser-Ion Tissue Bomber / Bomberbot / Sporethrower
Plasma-Laser Battery / Plasma-Laser Matrix / Plasma-Laser Tissue Destroyer / Goliath / Hornet
Ion-Plasma Battery / Ion-Plasma Matrix / Ion-Plasma Tissue Death Star / Titan / Queen Nox

Μπόνους ζημιάς και ποινή ζημιάς

Κάθε πολεμικό πλοίο διαθέτει μπόνους ζημιάς ενάντια σε τουλάχιστον 2 άλλα πολεμικά πλοία και ποινή ζημιάς επίσης ενάντια σε σε δύο άλλα πολεμικά πλοία. Το μπόνους ζημιάς σου επιτρέπει να καταφέρεις μεγαλύτερη ζημιά στο στόχο σου ενώ η ποινή ζημιάς θα μειώσει τη ζημιά ενάντια στο στόχο.

 • Το μπόνους ζημιάς μπορεί να φτάσει μέχρι το 70%.
 • Η ποινή ζημιάς μπορεί να φτάσει μέχρι το 30%.
Μονάδα Μπόνους ζημιάς Ποινή ζημιάς
Scout / Rogue fighter / Nox Darth Cruiser / Interceptor / Nemesis Battlecruiser / Space Armada / Ghost
Bomber / Bomberbot / Sporethrower Death Star / Titan / Queen Nox
Cruiser / Interceptor / Nemesis Battlecruiser / Space Armada / Ghost Guardian / Shieldbot / Absorber
Death Star / Titan / Queen Nox Bomber / Bomberbot / Sporethrower
Guardian / Shieldbot / Absorber Scout / Rogue fighter / Nox Darth Battlecruiser / Space Armada / Ghost
Cruiser / Interceptor / Nemesis Bomber / Bomberbot / Sporethrower
Battlecruiser / Space Armada / Ghost Bomber / Bomberbot / Sporethrower Scout / Rogue fighter / Nox Darth
Death Star / Titan / Queen Nox Cruiser / Interceptor / Nemesis
Destroyer / Goliath / Hornet Battlecruiser / Space Armada / Ghost Guardian / Shieldbot / Absorber
Death Star / Titan / Queen Nox Bomber / Bomberbot / Sporethrower
Bomber / Bomberbot / Sporethrower Destroyer / Goliath / Hornet Cruiser / Interceptor / Nemesis
Death Star / Titan / Queen Nox Battlecruiser / Space Armada / Ghost
Death Star / Titan / Queen Nox Cruiser / Interceptor / Nemesis Guardian / Shieldbot / Absorber
Destroyer / Goliath / Hornet Bomber / Bomberbot / Sporethrower

Επιστροφή στην Κορυφή