Πολιτικά πλοία

Πληροφορίες

Τα πολιτικά πλοία είναι αδύναμα πλοία και χρησιμοποιούνται κυρίως για μεταφορά πόρων μεταξύ των πλανητών ενός παίχτη. Υπάρχουν 5 διαφορετικά είδη πλοίων για κάθε φυλή: μικρό και μεγάλο πλοίο μεταφοράς; αποικιακό πλοίο; πλοίο ανακύκλωσης και ένα κατασκοπευτικό.

Τα δύο μεταφορικά πλοία,μικρό και μεγάλο,μπορούν να αναβαθμιστούν και να αυξήσουν τη χωρητικότητά τους. Κάθε επίπεδο αναβάθμισης αυξάνουν το φορτίο κατά 10%.


Πολιτικά πλοία Συνομοσπονδίας {#συνομοσπονδία}

Cargoship

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 2
 • Τα Μαθηματικά να είναι στο επίπεδο 2

Megacargoship

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 4
 • Η Αστρονομία να είναι στο επίπεδο 6

Colonyship

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 4
 • Οι κυψέλες καυσίμου να είναι στο επίπεδο 3

Recycler

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 4
 • Οι κυψέλες καυσίμου να είναι στο επίπεδο 6
 • Η άμυνα πλοίων να είναι στο επίπεδο 2

Spy probe

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 3
 • Οι κυψέλες καυσίμου να είναι στο επίπεδο 3
 • Η κατασκοπία να είναι στο επίπεδο 2

Πολιτικά πλοία Terteths

Cargobot

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 2
 • Τα Μαθηματικά να είναι στο επίπεδο 2

Big Cargobot

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 4
 • Η Αστρονομία να είναι στο επίπεδο 6
 • Οι κυψέλες καυσίμου να είναι στο επίπεδο 4

Colonybot

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 4
 • Οι κυψέλες καυσίμου να είναι στο επίπεδο 3

Tanker

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 4
 • Οι κυψέλες καυσίμου να είναι στο επίπεδο 6
 • Η άμυνα πλοίων να είναι στο επίπεδο 2

Spybot

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 3
 • Οι κυψέλες καυσίμου να είναι στο επίπεδο 3
 • Η κατασκοπία να είναι στο επίπεδο 2

Πολιτικά πλοία Noxis

Supplier

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 2
 • Τα Μαθηματικά να είναι στο επίπεδο 3

Megasupplier

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 5
 • Τα Μαθηματικά να είναι στο επίπεδο 4
 • Η Φυσική να είναι στο επίπεδο 1

Settler

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 4
 • Οι κυψέλες καυσίμου να είναι στο επίπεδο 3

Recycler Drone

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 4
 • Οι κυψέλες καυσίμου να είναι στο επίπεδο 6
 • Η άμυνα πλοίων να είναι στο επίπεδο 2

Nox mind

Απαιτήσεις

 • Το ναυπηγείο να είναι στο επίπεδο 3
 • Οι κυψέλες καυσίμου να είναι στο επίπεδο 3
 • Η κατασκοπία να είναι στο επίπεδο 2

Επιστροφή στην Κορυφή